W naszej szkole powstała inicjatywa integracji społeczności szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej. Hasłem do działań stały się słowa „Praca z Patronem Szkoły źródłem pomysłów na wychowanie”, zaczerpnięte z programu wychowawczego szkoły. 19 kwietnia 2001 r. został zorganizowany I Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego, Akcji Katolickiej Ziemi Sandomierskiej, Andrzeja Kaczmarka - przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska oraz Wójta Gminy Pysznica Zygmunta Cholewińskiego. W ramach przeglądu został zorganizowany konkurs plastyczny „Jest takie miejsce na ziemi”. Celem tego konkursu było pobudzenie dzieci i młodzieży do obserwacji piękna krajobrazu, do przedstawienia obiektów kultu religijnego oraz innych zabytków. Młodzi twórcy zachęceni zostali do wartościowania wydarzeń, które miały miejsce w ich Małych Ojczyznach. Prace plastyczne zostały ocenione przez jurorów w poszczególnych kategoriach wiekowych: klas I-III i klas IV-VI. Wystawę najlepszych i nagrodzonych prac można było zwiedzać w dniu finału konkursu w tutejszej szkole.
Uroczystą Mszę Świętą na otwarcie przeglądu odprawił J.E. Ks. Biskup Edward Frankowski w Kościele Parafialnym w Pysznicy. Po mszy świętej odbył się konkurs interpretacji poezji ks. Jana Twardowskiego.
W przeglądzie udział wzięli uczniowie z sześciu szkół diecezji: Stalowej Woli, Cygan, Zabrnia, Gorzyc, Nowosielca i Pysznicy. Przegląd był próbą zintegrowania uczniów i nauczycieli w jedną Wielką Papieską Rodzinę. Był także doskonałą platformą wzajemnego poznania i porównania osiągnięć, wymiany doświadczeń z zakresu twórczości dziecięcej oraz pracy z Patronem.


Dla upamiętnienia przeglądu twórczości została wydana antologia prac plastycznych naszych uczniów pt.: ”Miejsca kultu chrześcijaństwa w mojej miejscowości”. W opracowaniu zostały zamieszczone prace plastyczne poświęcone kapliczkom i krzyżom przydrożnym w Pysznicy oraz opisy związane z historią powstania danego obiektu - zredagowane przez autorów prac. Antologia została ofiarowana mi. J.E. Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu.

   
 


W 2001r. Fundacja Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ogłosiła, że corocznie każda niedziela poprzedzająca 16 października - rocznicę wyboru Jana Pawła II w Pysznicy na tron Stolicy Apostolskiej będzie poświęcona Papieżowi. Dzień Papieski każdego roku będzie miał swoje przesłanie związane z różnorodnymi treściami.
14 października, Polacy uroczyście świętowali I Dzień Papieski pod hasłem – „Dzielmy się miłością”. W tym dniu uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w zadedykowali swojemu Patronowi program słowno – muzyczny, który odbył się w kościele parafialnym oraz włączyli się aktywnie w zbiórkę charytatywną na rzecz dzieci uzdolnionych.

16 października po raz trzeci uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Szkoły. Uroczystości zainaugurowała wspólna modlitwa w kościele parafialnym w intencji Patrona. Następnie w szkole, odbyły się warsztaty papieskie pod hasłem: „Wypłyń na głębię” - promujące twórczość Ks. Mieczysława Malickiego. Tego dnia, zgodnie tradycją najmłodsi uczniowie przyjęci zostali do społeczności Szkoły Papieskiej.

   
 


Sukcesy uczniów wynikające z pracy wychowawczej ściśle związanej z Patronem Szkoły:

Festiwal Piosenki Turystycznej i Religijnej Szkół im. Jana Pawła II Województwa Podkarpackiego
- I miejsce dla zespołu wokalnego w składzie: Natalia Brak, Alina Stępień, Monika Herdzik.
II Podkarpacki Konkurs Recytatorski Szkół im. Jana Pawła II „Polska liryka religijna
- III miejsce - Natalia Brak
I Wojewódzki Konkurs na Szopkę i Atrybuty Kolędnicze w Stalowej Woli
- II miejsce - Agnieszka Sroka i Tomasz Burdzy
I Stalowowolskie Kolędowanie Dzieci i Młodzieży " Zaśpiewajmy Jezuskowi"
- III miejsce - Natalia Brak
Wojewódzki Konkurs na Palmę Wielkanocną w Rzeszowie
- I miejsce - Edyta Jędrusińskiej, Bartosz Maślacha, Krystian Kubas, Tomasz Dybka
Konkurs Recytacji Pisma Świętego " Jezus drogą" organizowanego w ramach IX Tygodnia Kultury Biblijnej w Nisku
- I nagroda - Agnieszka Sroka
- wyróżnienie - Magdalena Sobiło

   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar