Należymy do Podkarpackiej i Ogólnopolskiej Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Tradycją stały się spotkania integracyjne przedstawicieli „szkół papieskich”. Współpraca pozwala realizować bogate treści wychowawcze w wielu płaszczyznach:
- recytacji „Polska Liryka Religijna” w Rzeszowie,
- poezji „Literackie dumania” i wiedzy „Matematyczna majówka” w Stalowej Woli,
- muzyki „Festiwal Piosenki Turystycznej
i Religijnej” w Oleszycach,
- wiedzy o Patronie w Powodzie i Tarnobrzegu,
- sportu „Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego” w Gorzycach i „Zwyciężaj Siebie” w Rzeszowie,
- plastyki /konkursy na „Szopkę Bożonarodzeniową” i „Palmę Wielkanocną”/.
Nową, szkolną tradycją od 2001 r. stał się konkurs na „Kartkę Bożonarodzeniową”. W ramach wyróżnienia najciekawsze uczniowskie prace zostały opracowane i wydrukowane w formie kartki świątecznej. Jedna z nich wraz z życzeniami została wysłana Ojcu Świętemu. Ku radości wszystkich w styczniu 2002 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Watykanu wraz z pozdrowieniami od Papieża.


Zobacz wybrane kartki bożonarodzeniowe
 
 


Od 1995 r. praktykowana jest tradycja organizowania szkolnych konkursów związanych z kultywowaniem i podtrzymywaniem kultury ludowej oraz twórczości regionalnej towarzyszącej obchodom świąt kościelnych i dawnym zwyczajom. Konkursy na szopkę bożonarodzeniową, palmę i koszyczek wielkanocny cieszą się dużą popularnością. Konkursy te integrują we wspólnym działaniu całe wielopokoleniowe rodziny i zespoły klasowe. Uczniowie w ten sposób próbują zachować dawne tradycje ukazujące charakter regionu i zwyczaje mieszkańców.
Powstawaniu pal wielkanocnych towarzyszą warsztaty z udziałem starszych mieszkańców, którzy dzielą się wspomnieniami oraz przekazują młodym swoje umiejętności np. wykonywanie kwiatów i ozdób do palm wielkanocnych z zastosowaniem różnych materiałów i dawnych technik.
Zobacz szopki bożonarodzeniowe
 
 

Zobacz palmy i koszyczki wielkanocne
 
 
   
 


16 maja został zorganizowany II Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II pod hasłem: „Najbliżej są słowa dziecka, na których cisza się wzbija” mamo-mamo” /Jan Paweł II „Pierwsza chwila uwielbionego ciała”/.
Celem przeglądu była prezentacja plastycznej twórczości dziecięcej wyrażonej w projekcie kartki z okazji Dnia Matki, w której należało uwzględnić treści zawarte w przytoczonych wyżej słowach Jana Pawła II oraz wyrazić swój emocjonalny stosunek do matki. Celem konkursu poetyckiego było propagowanie poezji o matce poprzez interpretacje wierszy różnych autorów.
II przegląd pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego, Akcji Katolickiej Ziemi Sandomierskiej, Przewodniczącego rady Gminy Pysznica- Józefa Gorczycy, Wójta Gminy Pysznica - Zygmunta Cholewińskiego, został otwarty uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego. W przeglądzie wzięli udział uczniowie z ośmiu szkól naszej diecezji (do Rodziny Papieskich Szkół dołączyli uczniowie z Osieka i Tarnobrzega).

„Dziękuję Bogu za piękno stworzonego świata” - to zbiór prac plastycznych związanych z życiem chrześcijanina. Treści zawarte w obrazach niejako nobilitują nasz codzienny trud i świętowanie. 16 maja 2002 roku uczniowie Publicznej Szkoły imieniem Jana Pawła II w Pysznicy, ofiarowali ten zbiór J.E. Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu, na pamiątkę II Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży.

   
 


13 października, z okazji II Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego, który podobnie jak w roku minionym odbywał się pod hasłem – „Dzielmy się miłością”, uczniowie naszej szkoły zadedykowali swojemu Patronowi program słowno – muzyczny.

16 października społeczność uczniowska uczestniczyła w uroczystościach związanych z obchodami Święta Szkoły, które rozpoczęły się wspólną modlitwą w kościele parafialnym. Zgodnie z ceremoniałem szkolnym uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Papieskiej.

Informacja o szkole podstawowej została zamieszczona w ogólnopolskim wydaniu pt. „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II”. 4 listopada, w dniu imienin Papieża, delegacja Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II wręczyła Ojcu Świętemu publikację zawierającą wykaz szkół noszących Jego imię.

W grudniu kolejny raz wysłaliśmy życzenia świąteczne do Jana Pawła II.

   
 


Sukcesy uczniów wynikające z pracy wychowawczej ściśle związanej z Patronem Szkoły:

II Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dziecięcej „Dziękuję Bogu za piękno stworzonego świata”
- wyróżnienie - Paulina Wytrzęś
Festiwal Piosenki Turystycznej i Religijnej Szkół im. Jana Pawła II Województwa Podkarpackiego
- II miejsce dla zespołu wokalnego w składzie: Natalia Brak, Alina Stępień, Monika Herdzik
III Podkarpacki Konkurs Recytatorski Szkół im. Jana Pawła II „Polska liryka religijna”
- II miejsce - Paulina Sudoł
Wojewódzki Konkurs Plastyczny"Palma Wielkanocna" w Rzeszowie
- I miejsce - klasa VI b
- III miejsce - Agnieszka Sroka, Tomasz Burdzy
- wyróżnienie - Tomasz Dybka
II Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II
Plastyka
- I miejsce w kategorii kl. IV-VI - Agata Drąg
- I miejsce w kategorii kl. I-III - Agnieszka Breśka
- II miejsce w kategorii kl. I-III - Monika Tęcza
- III miejsce w kategorii kl. I-III - Kamil Surowaniec
Poezja
- III miejsce w kategorii kl. I-III - Krzysztof Sudoł
- Matematyczna Majówka Szkół im. Jana Pawła II
- I miejsce dla zespołu w składzie: Agata Błażejowska, Ewelina Kuziora, Paweł Butryn, Dawid Pazik.
II Konkurs Poetycki" Literackie Dumania szkół im. Jana Pawła II" w Stalowej Woli
- II miejsce - Agata Błażejowska

   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar