24 kwietnia 2003 roku odbył się III Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica Józefa Gorczycy, Wójta Gminy Pysznica Zygmunta Cholewińskiego.
Celem tego przeglądu było propagowanie poezji religijnej pod hasłem: „Poezja jest pieśnią serca kochającego Boga i człowieka”/ks. Marian Balicki-Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Twórczych/ oraz prezentacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży pod hasłem: „Lubię kroki odmierzać koralikami różańca”. Praca plastyczna w formie przestrzennego różańca stała się aktywnym udziałem dzieci i młodzieży oraz całych rodzin w obchodach Diecezjalnego Kongresu Różańcowego, a także świadectwem głębokiego przeżycia Roku Różańca w Diecezji Sandomierskiej.
W przeglądzie uczestniczyli uczniowie z dziesięciu szkół. Do Diecezjalnej Rodziny Szkół Papieskich dołączyło Gimnazjum Publiczne w Ulanowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rzeczyckiej. Na podsumowanie przeglądu została opracowana i wydana kolejna antologia - zawierająca nagrodzone prace plastyczne i literackie.

   
 


16 października 2003r. uroczyście świętowaliśmy 25 - rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym młodzież przedstawiła program poetycko - muzyczny, promujący nowowydane dzieło Jana Pawła II „Tryptyk Rzymski”. Włączyliśmy się również w Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II zatytułowany „Ten jest z Ojczyzny Mojej” pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Dzięgi - Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej. Zespół ds. Pracy z Patronem zainicjował przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętej 16 każdego miesiąca przez poszczególne klasy.

   
 


Sukcesy uczniów wynikające z pracy wychowawczej ściśle związanej z Patronem Szkoły:

IV Festiwal Piosenki Turystycznej i Religijnej Podkarpackich Szkół im. Jana Pawła II
- II miejsce dla zespołu wokalno – instrumentalnego
Diecezjalny Konkurs pod hasłem „Ten jest z Ojczyzny mojej” zorganizowanym w ramach obchodów 25 - lecia Pontyfikatu Jana Pawła II w Tarnobrzegu:
w kategorii plastyka:
- I miejsce - Patrycja Dybka
- III miejsce - Joanna Burdzy
- wyróżnienie - Sylwia Bąk
w kategorii muzyka:
- I miejsce - zespół wokalny w składzie: Natalia Brak, Monika Herdzik, Alina Stępień
XI Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej w Nisku pod hasłem „Ojcze Święty ofiaruję Ci...”/etap wojewódzki/
- wyróżnienie dla zespołu wokalno - instrumentalnego w składzie: Alina Stępień, Natalia Brak, Monika Herdzik
X Niżańskie Spotkaniach z Kolędą
- wyróżnienie dla zespołu wokalno - instrumentalnego w składzie: Alina Stępień, Natalia Brak, Monika Herdzik
Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową szkół im. Jana Pawła II w Gorzycach
w kategorii klas I – III:
- II miejsce - Dariusz Dybka
- w kategorii klas IV – VI:
- II miejsce - Luiza Mierzwa
- III miejsce - Aleksandra Sudoł, Katarzyna Cichoń, Gabriela Golec
Konkurs Recytacji Pisma Świętego zorganizowany w ramach XI Tygodnia Kultury Biblijnej
- II nagroda - Paulina Sroka
- wyróżnienie - Agaty Stelmach
III Konkurs Poetycki „Literackie Dumania” szkół im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
- nagroda - Anna Portka, Justyna Bełzak, Marcin Herdzik, Przemysław Piskorowski, Sylwia Bąk

   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar