W ostatnich chwilach ziemskiego pielgrzymowania Jana Pawła II, zjednoczeni z Ojcem Świętym i z milionami ludzi na całym świecie czuwaliśmy na modlitwie w Jego intencji. Godzina 21.37 w dniu 2 kwietnia 2005r. zaskoczyła na nas w czasie modlitewnego skupienia w kościele parafialnym i przerwała czas zadumy i niepokoju w naszych domach rodzinnych.
W poniedziałek 4 kwietnia o godzinie 9.30 cała społeczność szkolna razem z władzami gminy w skupieniu i jedności uczestniczyła we mszy świętej w intencji nieodżałowanego Papieża Jana Pawła II.
W czasie smutku i żałoby uczniowie ofiarowali Patronowi wiele osobistych postanowień i przemyśleń, a swoją postawą udowodnili wielkie przywiązanie do osoby i przesłań Jana Pawła II. Te przemyślenia, w tym szczególnym czasie, wyrażone zostały w licznych wierszach i listach pożegnalnych oraz zatrzymane linią i kolorem w formie plastycznych wypowiedzi.
Każdego dnia młodzież gromadziła się w kościele parafialnym na wieczornym apelu. Był to czas głębokiej modlitwy, czas zadumy, smutku, czas ofiarowany Ojcu Świętemu. W tych dniach przed szkolną tablicą poświęconą Patronowi, pośród żółto-białych kwiatów zapłonęły znicze, a wizerunek Jana Pawła II został przysłonięty żałobnym kirem. Znicze w formie krzyża zostały także ustawione przed frontonem szkoły obok "papieskiego drzewka".

Ostatni hołd Ojcu Świętemu złożyliśmy w czwartek 7 kwietnia, w przeddzień Jego pogrzebu. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i przedstawiciele władz samorządowych w smutku i zadumie zgromadzili się na placu przed fasadą szkoły. W oknach budynku szkolnego wyeksponowane zostały prace plastyczne, które zilustrowały stan naszego ducha i nastrój niepowtarzalnych chwil. Po wspólnej modlitwie młodzież przedstawiła pełen zadumy i refleksji program słowno-muzyczny „Już nie ma Ciebie z nami”, oparty na własnej prozie i poezji. Każdy z uczestników pożegnalnej uroczystości ofiarował Ojcu Świętemu symboliczny znicz. Znicze zostały ustawione w formie płonącego krzyża, krzyża pełnego ofiary, smutku i nadziei. Na zakończenie, trzymając się za ręce, zjednoczeni wokół krzyża wspólnym śpiewem "Abba Ojcze" pożegnaliśmy naszego Wielkiego Patrona.

Hołd wyśpiewany Patronowi
Wspólna modlitwa pod przewodnictwem
Ks. Proboszcza
Najmłodsi jak zwykle blisko swojego Patrona
Nikt nie ukrywał wzruszenia
Uczniowie w trakcie
składania zniczy
Zapalając znicz, każdy uszanował imię
Wielkiego Rodaka
Płonący krzyż-wyraz
ofiary, smutku i nadziei
W jedności złączeni,
przy wspólnym spiewie
"Abba Ojcze"

Aby zatrzymać w pamięci ten czas i wszystkie nasze przemyślenia, w szkole została wyłożona księga kondolencyjna -"Księga sercem pisana". Wpisy w niej zawarte przepojone są smutkiem, powagą, miłością, wdzięcznością i nadzieją. Te słowa z dnia na dzień nabierać będą coraz to większej mocy i znaczenia, ponieważ "Księga sercem pisana" zostanła dołączona do szkolnej kroniki, która liczy już ponad 200 lat.

Wybrane fragmenty zapisane w księdze kondolencyjnej:
Ojciec Święty, zawsze mi się wydawał osobą nieśmiertelną. Kiedy się urodziłem, On już sprawował swój pontyfikat. Przez całe moje życie był i zdawało się, że będzie wiecznie. Nagle Jego serce przestało bić. Zdawałoby się, że odszedł od nas na zawsze, że zniknął bezpowrotnie. Jednak, na szczęście, człowiek jest czymś więcej niż tylko swoim ciałem. Człowiek jest przede wszystkim tym, co po sobie zostawia. A nasz Biały Pielgrzym zostawił po sobie bardzo dużo. Jego słowa, Jego gesty, Jego obraz w naszej pamięci - to wszystko utkwiło w naszych umysłach i z pewnością w umysłach przyszłych pokoleń. Nasze serca zawsze będą przy Nim, a On teraz jeszcze bardziej, będzie blisko naszych serc. Tak, Jan Paweł II jest nieśmiertelny. Mam nadzieję, że to, co po sobie zostawił, zawsze będzie pomagało nam podejmować decyzje dotyczące naszego życia.


Sławomir Butryn

 

Kochany Janie Pawle II

Czuję wielki ból, teraz kiedy
Już Cię nie ma z nami, jednak nie czuję pustki w sercu.
Ty wypełniłeś je swoją nauką i miłością do Boga.
Dzięki Tobie odnalazłam cel w życiu
I poprzez wiarę postaram się
Do niego dążyć całe życie.
Pragnę Ci serdecznie podziękować
I oddać Ci cześć.
Drogi Ojcze Święty!
Twe czyny za życia
Brzmią echem wieczności!

Natalia Brak

   
 


18 maja w 85 rocznicę urodzin Jana Pawła II cała społeczność szkolna zebrała się w kościele parafialnym na wspólnej modlitwie. Po mszy świętej sprawowanej w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II uczniowie dedykowali Wielkiemu Rodakowi program słowno-muzyczny. Następnie przed szkolną tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II wszyscy uczniowie złożyli swoiste życzenia swojemu Patronowi. Życzenia te zostały wyrażone słowami oraz "wypisane kwiatami". Owe "kwieciste życzenia" spontanicznie zostały ułożone w kształcie wielobarwnego serca, z własnoręcznie wykonanych kwiatów przez dzieci i młodzież.

Czas żałoby i zadumy po śmierci Jana Pawła II zmobilizował wielu rodaków do refleksji i osobistych przemyśleń. Nasi uczniowie stan swojego ducha wyrażali słowem i pędzlem. W ten sposób powstał zbiór prac plastycznych i literackich wydany w formie antologii dla uczczenia 85 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

   
 

V Ogólnopolski Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem "Jan Paweł II Orędownik Prawdy". Jak co roku poczyniliśmy wiele starań, aby uczcić imię naszego Wielkiego Patrona. W szkole zostały ogłoszone konkursy: wiedzy o Patronie oraz plastyczny pod hasłem "Jan Paweł II Orędownik Prawdy". Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat życia, twórczości i pontyfikatu papieża. Najlepsze prace plastyczne zostały wyeksponowane na wystawie w kościele parafialnym.
Zwieńczeniem obchodów Dnia Papieskiego był program słowno-muzyczny przygotowany przez naszą młodzież, zaprezentowany w niedzielę 16 października w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy.

Występ chóru prowadzonego przez
panią Teresę Mierzwę
Recytacja podczas programu
słowno-muzycznego
Recytacja podczas programu
słowno-muzycznego
Podczas pracy przy plakacie pt.
" Jan Paweł II - przyjaciel dzieci"
Podczas pracy przy plakacie pt.
" Jan Paweł II - przyjaciel dzieci"
Gimnazjaliści podczas ilustrowania środkami plastycznymi tras pielgrzymek papieskich do Ojczyzny
Dyrektor Władysław Szpunar uroczyście przyjmuje najmłodszych uczniów
do społeczności szkolnej
Pamiątkowe zdjęcie zespołu klasowego
Uroczyste przyję najmłodszych uczniów
do społeczności szkolnej

Święto Szkoły tym razem odbyło się 17 października. Po raz pierwszy przeżywaliśmy ten dzień po śmierci naszego Patrona. Zjednoczeni na modlitwie podczas Mszy Świętej odprawionej w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego, odczuwaliśmy bliskość Jego ducha i moc, jaką pozostawił nam w przesłaniach i naukach. Po Mszy Św. odbyły się w szkole warsztaty plastyczne, na których młodzież opracowała graficznie trasy pielgrzymek papieskich do Ojczyzny oraz wykonała plakaty pt. " Jan Paweł II - przyjaciel dzieci". Podczas uroczystego spotkania na sali gimnastycznej zostały wręczone uczniom stypendia naukowe za poprzedni semestr oraz nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu plastycznego i wiedzy o Patronie. Święto Szkoły było ważnym wydarzeniem dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole oraz dla ich rodziców. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście pasowani na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy.

   
 

Po raz kolejny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy podjęła się zadania integracji szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej. "....aby rodzina nie przestawała być Bogiem silna".
Te słowa Jana Pawła II wypowiedziane 5 czerwca 1979r. w Częstochowie stały się inspiracją do przemyśleń i twórczej pracy w ramach V Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej. Przegląd odbył się pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza Andrzeja Dzięgi, Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica - Józefa Gorczycy i Wójta Gminy Pysznica - Zygmunta Cholewińskiego. W przeglądzie uczestniczyli uczniowie z 17 „szkół papieskich” z Diecezji Sandomierskiej.
Finał przeglądu odbył się 9 grudnia 2005r. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Dzięgi w Kościele Parafialnym w Pysznicy. Po Mszy Świętej J.E. Ks Biskup spotkał się w budynku szkoły z dyrektorami, wicedyrektorami, przedstawicielami "Szkół Papieskich" z Diecezji Sandomierskiej. Następnie uczniowie Zespołu Szkół w Pysznicy zaprezentowali część artystyczną pt.: "...tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło".
Społeczność szkolna przygotowała bogaty program, w którym dała świadectwo swojej wiary, znajomości biografii Patrona i Jego nauk. Znalazły się w nim wspomnienia Jana Pawła II o swojej rodzinie, Wadowicach, kapłaństwie; cytaty z Jego nauk, liczne wiersze dotyczące rodziny. Montaż słowno-muzyczny pokazał, czym była dla Karola Wojtyły rodzina, jak boleśnie przeżył jej utratę i jak ważną wartością była w działalności kapłana, biskupa, a potem Papieża. Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły wspaniałe pieśni chóru i motywy muzyczne ubarwiające poezję. Cały program ilustrowały odpowiednie zdjęcia w pokazie multimedialnym, co w połączeniu z sugestywną dekoracją sali było ukoronowaniem uroczystości.

W kategorii klas I - III szkoły podstawowej uczniowie projektowali kartkę bożonarodzeniową. Najciekawsze kartki Edyty Bąk z Pysznicy i Huberta Wdowiaka z Tarnobrzega wraz z życzeniami od Diecezjalnej Społeczności szkół noszących im. Jana Pawła II zostały wysłane do Ojca Świętego Benedykta XVI. W kategorii klas IV -VI szkoły podstawowej i gimnazjum uczniowie przygotowali kompozycje plastyczne oraz wiersze uwzględniające treści zawarte w słowach Jana Pawła II "... aby rodzina nie przestawała być Bogiem silna”.


Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Kościele Parafialnym w Pysznicy przewodniczył J.E.Ks.Bp.Ordynariusz
Andrzej Dzięga
Powitanie J.E.Ks.Bpa
Andrzeja Dzięgi przez społeczność uczniowską
Wierni uczestniczący we Mszy Św. sprawowanej w Kościele Parafialnym w Pysznicy
Powitanie gości i uczestników przeglądu przez dyrektora Zespołu Szkół w Pysznicy Władysława Szpunara
Część artystyczna "...tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło" przygotowana
przez młodzież
Zespołu Szkół w Pysznicy
Część artystyczna została wzbogacona prezentacją multimedialną
Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca
podczas wręczania nagród
Wójt Gminy Pysznica
Zygmunt Cholewiński
podczas wręczania nagród

Przegląd zakończył się pokonkursową wystawą prac plastycznych. Wydano również antologię zawierającą nagrodzone wiersze i prace plastyczne wyłonione podczas wyżej wymienionych konkursów. Antologię otrzymali przedstawiciele wszystkich szkół uczestniczących w przeglądzie. Zadanie to udało się pomyślnie zrealizować dzięki finansowemu wsparciu wielu sponsorów.

Protokół rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i literackiego zobacz więcej >>
Nagrodzone i wyróżnione prace zobacz więcej >>
Sponsorzy zobacz więcej >>
   
 

Sukcesy uczniów wynikające z pracy wychowawczej ściśle związanej z Patronem Szkoły:

II Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II, Piwoda 2005r.

- II miejsce w półfinałach - Aleksandra Pietra
XII Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
- II nagroda - Patrycja Dybka
- wyróżnienie - Sara Golec, Beata Bąk, Ewelina Molawka
- wyróżnienie - Żaneta Trójniak i Mateusz Trójniak
V Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotyczno-Religijnej
- II miejsce - zespół z wokalny w składzie: Olga Maślach, Karolina Łazorczyk, Magdalena Żak, Agata Błażejowska, Aleksandra Bzdyra, Paulina Kuziora
- III miejsce - w kategorii solistek: Monika Herdzik
VIII Wojewódzki Konkursu Plastyczny na Palmę Wielkanocną
kategoria gimnazjum:
- I miejsce - Iwona Kapuścińska
- II miejsce - Dawid Pazik
- wyróżnienie - Joanna Bąk
kategoria szkół podstawowych:
- wyróżnienie - Edyta Bąk i Eliza Cichoń
V Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II
Plastyka
- I miejsce ex aequo w kategorii kl. I-III – Edyta Bąk
- wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI – Patrycja Bzdura
- wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI – Marcin Sudoł
- wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI – Zdzisław Karnat
Poezja
- wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI – Dominika Sroka
Regionalny Konkurs "Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki" w Tarnobrzegu
- wyróżnienie - Alina Stępień
XII Niżańskie Spotkania z Kolędą
- wyróżnienie - Alina Stępień
Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową pt: " Przybyliśmy oddać Mu pokłon" w Gorzycach (organizowany dla uczniów szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Sandomierskiej)
- Grand Prix - Dominikia Dołowy
- I nagroda - Klaudia Sroka
Konkurs Plastyczny pod hasłem "Najpiękniejsze ilustracje do wierszy Jana Pawła II - Tryptyk Rzymski" zorganizowany w ramach I Diecezjalnego Zjazdu Samorządów Szkół im. Jana Pawła II w Ulanowie
kategoria szkół podstawowych:
- I miejsce - Ewa Maślach
   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar