Wybrane obrazy z prezentacji multimedialnej
Program słowno-muzyczny
dedykowany Patronowi
Program słowno-muzyczny
dedykowany Patronowi
Wójt Gminy Pysznica
Pan Tadeusz Bąk

składa hołd Patronowi szkoły
Uczniowie podczas zapalania
symbolicznego znicza

W drugą rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, w jedności z Kościołem Powszechnym i ludźmi dobrej woli na całym świecie, oddaliśmy hołd naszemu Patronowi. Dzień 2 kwietnia przeżywaliśmy z nadzieją, którą rozjaśniała biel białych wstążek przypiętych do ubrań. Był to znak naszej jedności z "Rodziną Szkół Papieskich" w całej Polsce, a także symbol wdzięczności za dar Jana Pawła II. Tego dnia cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy św. sprawowanej w intencji Wielkiego Rodaka. W darze ołtarza została złożona Antologia prac plastycznych i literackich pt. "Młodość z Janem Pawłem II", w której uczniowie wyrazili: smutek, radość, nadzieję i wielką troskę o przyszłość. Młodzież ofiarowała swojemu Patronowi program słowno - muzyczny, bogaty w piękne teksty, wzruszające pieśni i symboliczne obrazy. Wspaniałe słowa, znaki, muzyka uleciały wysoko i zostały złożone u stóp Jana Pawła II.
W naszej świadomości głęboko zapadły słowa Jana Pawła II skierowane do młodych: "Musicie od siebie wymagać...".Dzisiejsze echo tych słów powinno brzmieć: Musimy od siebie wymagać. To nasza powinność i obowiązek wynikający z pamięci, szacunku i wdzięczności za JEGO dar. Tego dnia przed frontonem szkoły, przy Drzewku Papieskim zasadzonym 16 maja 1999r. oraz pod obeliskiem upamiętniającym rocznicę śmierci Jana Pawła II, zostały zapalone symboliczne znicze.

"Młodość z Janem Pawłem II" - antologia prac plastycznych i literackich zobacz więcej >>

   
 

18 maja w 87 rocznicę urodzin Patrona, na szkolnej stronie internetowej społeczność uczniowska zamieściła swoistą formę podziękowania:

Ojcze Święty!
Skończyłbyś dziś 87 lat.
Byłbyś uwielbiany przez dzieci, młodzież, dorosłych.
Mówiłbyś, a my byśmy słuchali.
Kochałbyś, a my uczylibyśmy się tej miłości.
Po prostu byłbyś...
Lecz Ciebie już nie ma wśród nas...
Odszedłeś ponad dwa lata temu do domu Ojca.
My jednak wciąż o Tobie pamiętamy! Dlatego dziś, w dzień Twoich urodzin,
chcemy skierować do Ciebie kilka słów.
Ojcze Święty!
Jesteś dla nas niedoścignionym autorytetem.
Twe słowa, nauki, czyny są dla nas źródłem prawdy, nadziei, miłości,
a przede wszystkim wiary.
Odkryłeś przed nami na nowo piękno naszego kraju.
Nauczyłeś jak być dobrym człowiekiem.
Sprawiłeś, że znaleźliśmy, bądź szukamy tego "porządku prawd i wartości,
które trzeba obronić dla siebie i innych".
Mimo, że nie ma Cię z nami pozostała Twoja nauka.
Pragniemy czerpać z niej same pozytywy.
Pragniemy nauczyć się żyć tak jak Ty.
Pragniemy kontynuować Twoją życiową misję, którą było nauczanie innych
jak kochać.
Jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni za wszystko co dla nas zrobiłeś, za to co
po sobie pozostawiłeś.
Zapewniamy, że jesteś w naszych sercach i pozostaniesz w nich na zawsze.
Dziękujemy.

Uczniowie Zespołu Szkół w Pysznicy

   
 


18 maja 2007 roku, w rocznicę urodzin Jana Pawła II, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J.E. Ks. Bp Andrzej Dzięga dekretem ustanowił Sandomierską Rodzinę. Uroczyste wręczenie dekretu odbyło się 26 maja, podczas Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze Sandomierskiej - w drugim dniu XX Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który w dniach od 25 do 26 maja 2007 r. odbywał się w Ulanowie. Sandomierska Rodzina Szkół imienia Jana Pawła II została powołana z inicjatywy naszej szkoły w trosce o wychowanie młodego pokolenia, a także w celu: zacieśniania współpracy dydaktyczno-wychowawczej, wymiany doświadczeń w zakresie pracy z Patronem, pogłębiania kultury chrześcijańskiej oraz propagowania wartości wynikających z edukacji patriotycznej.

   
 
 
21 czerwca w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej "W Polsce bije serce świata" /N. Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski? organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizowany przez naszą szkołę Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II otrzymał wyróżnienie
Fragment listu gratulującego otrzymanego od Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej "W Polsce bije serce świata" /N.Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski? Należy do tych szczególnych inicjatyw, które inspirują Społeczność Szkolną do zainteresowania się dziedzictwem kulturowym oraz włączenia wartości narodowo - patriotycznych we własną hierarchię wartości. Utwierdzanie własnej tożsamości, pamięci historycznej, tradycji niepodległości, solidarności i więzi narodowej jest ważnym zadaniem każdej szkoły, bo kształtowanie takich wartości jest niezbędne, aby dzisiejsi uczniowie mogli w przyszłości żyć i pracować jako świadomi i odpowiedzialni obywatele naszej Ojczyzny. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w Konkursie oraz gratuluję zdobycia wyróżnienia za pracę: Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży ze szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Sandomierskiej. Wszystko, co dzisiaj zostanie uczynione w polskiej szkole, przyniesie wartościowe efekty dla młodych ludzi, jak i dla całej Polski.
   
 
 
18 września 2007 r. w Warszawie w Muzeum kolekcji im. Jana Pawła II w pięknej sali Galerii Porczyńskich, odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia II Edycji konkursu "Szkoła z Tradycją". Wieloletnia praca społeczności szkolnej w zakresie: wzrastania z Patronem, edukacji patriotycznej i regionalnej przyniosła wymierne efekty. W Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła z Tradycją" nasza szkoła zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych. Nagrodę w imieniu społeczności szkolnej odebrał dyrektor Władysław Szpunar.

Nagrodzone i wyróżnione szkoły w poszczególnych kategoriach.
Członkowie Kapituły Konkursu "Szkoła z Tradycją" nagrodzili i wyróżnili 12 szkół w każdej kategorii.

SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce
4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Wojciecha w Krakowie
5. Szkoła Podstawowa w Kamedułach
6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
7. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej-Halembie
8. Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina w Mostach
9. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu
10. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana "Sybiraka" Sanguszki w Tarnowie
11. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie
12. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

GIMNAZJA:
1. Zespół Szkół im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi
2. Gimnazjum nr 3 w Zawierciu
3. Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli
4. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
5. Zespól Szkół w Cedrach Wielkich
6. Gimnazjum im. S. Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy
7. Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem
8. Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu
9. Gimnazjum im. prof. Moniki Gruchmanowej w Marklowicach
10. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. prałata płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy.
11. Publiczne Gimnazjum nr 45 im. gen. Stanisława Maczka w Łodzi
12. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Wrocławiu

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
2. Zespół Szkół Leśnych w Starościnie
3. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Miłocinie
4. Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy
6. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
7. III Liceum Ogólnokształcace im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
8. Szkoły Okrętowe I Ogólnokształcące "Conradinum" w Gdańsku
9. Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 im. Ludwika Krzywickiego w Łodzi
11. I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
12. LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie

   
 


VII Dzień Papieski w tym roku przebiegał pod hasłem "Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka". Jak każdego roku społeczność szkolna przygotowała na ten dzień program literacko - muzyczny, który został zaprezentowany dla społeczności lokalnej w kościele parafialnym w niedzielę 14 października. Program zawierał fragmenty przemówień i homilii Ojca Świętego Jana Pawła II świadczące o Jego zatroskaniu o godność każdego człowieka, poszanowanie życia od poczęcia, niesienie pomocy ludziom najbardziej potrzebującym i zagubionym we współczesnym świecie. Treści te ubogacone pięknem recytowanej poezji oraz muzyką i śpiewem przypomniały zgromadzonym, że musimy pamiętać o nauczaniu Ojca Świętego, a zwłaszcza starać się wprowadzać je w życie zgodnie ze słowami wykonanej przez młodzież piosenki "...miłością żyć w zwykły szary dzień...". Tego dnia młodzież szkolna tradycyjnie włączyła się w zbiórkę ofiar na rzecz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która wspomaga kształcenie uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

Program słowno - muzyczny dedykowany Patronowi
Uczniowie kl. IA
z wychowawczynią
Panią Urszulą Niemiec
Uczniowie kl. IB
z wychowawczynią
Panią Iwoną Kaczor-Dziedzic

16 października w Zespole Szkół w Pysznicy obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość, w której udział wzięła cała społeczność szkolna, rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Po Mszy Świętej uczniowie ofiarowali swojemu Patronowi program słowno - muzyczny. Następnie w szkole odbyły się zajęcia warsztatowe, które miały na celu przybliżenie nauki Jana Pawła II mówiącej o poszanowaniu godności człowieka. Jak co roku dzień 16 października w sposób szczególny wpisał się w kalendarz pierwszoklasistów. Tego dnia nasi najmłodsi uczniowie zostali uroczyście pasowani na ucznia i przyjęci do społeczności uczniowskiej noszącej imię Jana Pawła II.
Przygotowując się do VII Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego oraz do Święta Szkoły poczyniliśmy wiele starań, aby uczcić imię naszego Wielkiego Patrona. W szkole zostały przeprowadzone konkursy: wiedzy o Patronie oraz plastyczny pod hasłem "Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka". Prace plastyczne zostały wyeksponowane w Kościele Parafialnym w Pysznicy. 16 października w dniu Święta Szkoły nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Aleksandra Pawleniak
Monika Tęcza
Eliza Herdzik
Michał Cichoń

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie w konkursie plastycznym zobacz więcej >>
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie w konkursie wiedzy o Patronie zobacz więcej >>

   
 

W roku szkolnym 2007/2008 podjęliśmy się organizacji kolejnego przeglądu. Inspiracją do przemyśleń i twórczej pracy stały się słowa Jana Pawła II - "Nie lękajcie się...", które wypowiedział do ludzi całego świata na początku drogi Wielkiego Pontyfikatu. W pracach plastycznych i literackich należało w sposób symboliczny wyrazić wołanie Ojca Świętego "Nie lękajcie się...".
- Nie lękajcie się podążać na szczyty z Janem Pawłem II.
- Nie lękajcie się być dobrymi Polakami.
- Nie lękajcie się otworzyć na potrzeby drugiego człowieka.
- Nie lękajcie się odpowiedzialnej młodości.
- Nie lękajcie się przeciwstawiać złu i agresji.
- Nie lękacie się być dobrymi ludźmi, gdyż człowieka mierzy się miarą serca.

Przegląd z roku na rok "przybiera na sile", wokół idei pracy z Patronem jednocząc coraz to szersze grono uczestników (także spoza Diecezji Sandomierskiej). Ze względu na zasięg terytorialny naszego przedsięwzięcia, od tego roku szkolnego kolejny konkurs ogłoszony został jako VII Międzydiecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży, a także poszerzony o grono uczestników poprzez udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Honorowy patronat nad przeglądem objął: Biskup Sandomierski Andrzej Dzięga, Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Podkarpacki Kurator Oświaty Maciej Karasiński, Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk i Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca.

Na konkurs wpłynęły prace plastyczne i literackie z 25 szkół. Wiersze oceniała polonistka Grażyna Janik (Tarnobrzeski Kurator Oświaty w 1998 r.). Prace plastyczne oceniał Józef Sroka - artysta plastyk, pracownik Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli.
 

Finał konkursu odbył się 22 listopada 2007r. Rozpoczęła go Msza Święta w Kościele Parafialnym w Pysznicy. Następnie przedstawiciele szkół uczestniczących w przeglądzie oraz zaproszeni goście udali się do budynku szkolnego, gdzie zaprezentowana została pokonkursowa wystawa prac plastycznych. Uczniowie z pysznickiej szkoły wraz z opiekunami przygotowali szczególny program, zatytułowany "Nie lękajcie się...". Na montaż słowno-muzyczny złożyły się wiersze, pieśni, fragmenty homilii, które głosiły przesłanie: Nie lękajcie się żyć dla miłości, Nie lękajcie się wzrastać w mądrości, Nie lękajcie się walczyć ze złem i agresją, Nie lękajcie się być dobrymi Polakami, Nie lękajcie się wspinać na szczyty, Nie lękajcie się być dobrymi ludźmi. Młodzi wykonawcy zaprezentowali się z jak najlepszej strony wykazując ogromny potencjał artystyczny. Wiele braw otrzymali najmłodsi recytatorzy, zespół taneczny oraz chór szkolny. Część artystyczną ubarwiła prezentacja multimedialna, w której dominowała postać Jana Pawła II. Po akademii nastąpiło wręczenie nagród uczestnikom przeglądu, którzy w pracach plastycznych i literackich w sposób symboliczny wyrazili wołanie Ojca Świętego "Nie lękajcie się...".

Dzięki staraniom dyrektora szkoły wydana została kolejną Antologia - zawierająca nagrodzone prace plastyczne i literackie, którą wręczono honorowym gościom i przedstawicielom wszystkich szkół uczestniczących w przeglądzie. Bardzo ważną częścią uroczystości stało się spotkanie integracyjne zaproszonych gości oraz dyrektorów i przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II.

Protokół rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i literackiego zobacz więcej >>
"Nie lękajcie się..." antologia prac plastycznych i literackich zobacz więcej >>
Sponsorzy zobac
z więcej >>

Po raz kolejny całe przedsięwzięcie udało się zrealizować przy znaczącym udziale sponsorów oraz instytucji współpracujących ze szkołą. To prawdziwi przyjaciele szkoły, niektórzy wspierają to wspaniałe przedsięwzięcie już po raz siódmy. Specjalne podziękowania złożono Wójtowi Gminy Pysznica Panu Tadeuszowi Bąkowi za wsparcie finansowe i współorganizację przeglądu.

   
 


Sukcesy uczniów wynikające z pracy wychowawczej ściśle związanej z Patronem Szkoły:

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Literacki "Jan Paweł II - przyjaciel dzieci", "Podróże Jana Pawła II
- I miejsce w kategorii praca literacka - Dawid Pazik (gimnazjum)
- IV miejsce w kategorii plastyka - Monika Tęcza.(szkoła podstawowa)
- wyróżnienie w kategorii plastyka - Aleksandra Sudoł (gimnazjum)
Wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej "W Polsce bije Serce Świata" /N. Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski
kategoria przedsięwzięcie:
- I nagroda – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy
kategoria prace plastyczne:
I nagroda – Aleksandra Sudoł
VII Międzydiecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II
Plastyka
- III nagroda w kategorii kl. I-III – Dominika Wasąg
- wyróżnienie w kategorii kl. I-III – Ewa Brewka
- wyróżnienie w kategorii kl. I-III – Agnieszka Dybka
- III nagroda ex aequo w kategorii kl. IV-VI – Patrycja Borska
- wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI – Magdalena Butryn
- I nagroda w kategorii gimnazjum (Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego) – Patrycja Dybka
- wyróżnienie w kategorii kl. gimnazjum – Marcin Olak
Poezja
- III nagroda w kategorii kl. IV-VI – Marcin Sudoł
- I nagroda w kategorii gimnazjum (Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego) – Natalia Gęśla
XIV Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
- I nagroda - Klaudia, Magdalena i Kacper Sroka
- wyróżnienie - Patrycja Dybka
II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II "Wypłyń na głębię"
- II miejsce w kategorii poezji śpiewanej - Agata Błażejowska
III Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
kategoria szopka indywidualna (szkoła podstawowa):
- I nagroda - Dominika Rostek
- II nagroda - Maciej i Michał Sudoł
- wyróżnienie - Dominika Dołowy
kategoria szopka indywidualna (gimnazjum):
- I nagroda - Mariusz Ozdoba
- III nagroda - Anna Bełzak
kategoria szopka rodzinna:
- I nagroda - Klaudia Sroka, Magdalena Sroka, Kacper Sroka
- II nagroda - Michał Janowski i Wojciech Janowski
- III nagroda - Marcin Olak i Agata Olak
III edycja Turnieju Sprawnościowego Rodziny Szkół im. Jana Pawła II - "Zwyciężaj Siebie"
- III miejsce – zespół reprezentujący szkołę podstawową

   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar