Proces wychowania w Zespole Szkół w Pysznicy stale budowany był na gruncie patriotyzmu, regionalnych tradycji oraz wartości chrześcijańskich. Dla społeczności szkolnej Osoba Jana Pawła II była zawsze i jest szczególnym autorytetem. Prowadzona od 10 lat w szkole podstawowej Praca z Patronem, realizowana była także w gimnazjum. W okresie zbliżającego się jubileuszu nadania szkole podstawowej imienia, mając na względzie nasze wieloletnie starania i ciągłe próby podejmowania nowych wyzwań, postanowiliśmy uczcić tą rocznicę, a nade wszystko złożyć hołd Ojcu Świętemu. Został opracowany harmonogram obchodów Jubileuszu 10-lecia nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy imienia Jana Pawła II.

18 lutego 2009r. na zebraniu Samorządu Uczniowskiego została podjęta bardzo ważna decyzja. Mając na względzie Pontyfikat Jana Pawła II. Jego życie – przepełnione świadectwem wiary, powołania, nadziei, miłości i cierpienia, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Pysznicy postanowił złożyć wniosek do Rady Pedagogicznej o nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy. Następnego dnia w gimnazjum przeprowadzone zostało referendum. Młodzież w 94% opowiedziała się za wyborem Jana Pawła II na patrona szkoły. 19 lutego Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Pysznicy podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II. 23 lutego Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała uchwałę Rady Pedagogicznej z dnia 19 lutego 2009 r. Następnie przystąpiono do opracowania projektu harmonogramu uwzględniającego różnorodne przedsięwzięcia, działania i terminy dotyczące pracy wychowawczej, procedury nadania szkole imienia, a także czynności organizacyjnych bezpośrednio związanych z uroczystością.

2 kwietnia 2009 r., w czwartą rocznicę odejścia Jana Pawła II, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Pysznicy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II. Przewidywany termin nadania szkole imienia został ustalony na dzień 1 września 2010 r., który jest jednocześnie planowanym terminem oddania nowego szkolnego obiektu.
   
 

Uczniowie naszej szkoły w szczególny sposób uczcili IV rocznicę śmierci Jana Pawła II. Był to dla nich dzień zadumy i duchowej łączności z Ojcem Świętym. Uroczystość, w której udział wzięła cała społeczność szkolna, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Pysznicy rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną w intencji Wielkiego Rodaka. Po Mszy Świętej, przed frontonem szkoły zaprezentowany został program słowno-muzyczny, którego mottem stały się znamienite słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Scenariusz opracowała nasza absolwentka, która tym samym uzmysłowiła nam potrzebę ciągłego wzrastania z Patronem oraz głęboki sens budowania fundamentów pod przyszłe życie młodych pokoleń, w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Następnie uczniowie zapalili znicze przed obeliskiem upamiętniającym I rocznicę śmierci Ojca Świętego i złożyli kwiaty pod tablicą Patrona.
 

Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie przez dyrektora szkoły konkursu plastyczno-literackiego „Przesłanie i Autorytet”. Swoją twórczością młodzi artyści udowodnili, iż Jan Paweł II wciąż żyje w ich sercach. Uczniowie wspominali Papieża Polaka dziękując Mu za Jego naukę, miłość i zrozumienie. Podkreślali, że Ojciec Święty był i zawsze pozostanie dla nich wielkim autorytetem o niezwykłej osobowości. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zamieszczone w Antologii prac plastycznych i literackich wydanej dla uczczenia IV rocznicy odejścia Wielkiego Rodaka do Domu Ojca.


   
 

Nagrody i wyróżnienia w konkursie plastyczno-literackim więcej >>
Antologia prac plastycznych i literackichPrzesłanie i Autorytet” więcej >>

Ważnym akcentem na zakończenie uroczystości, była ceremonia zasadzenia 10 dębów symbolizujących 10-lecie pracy z Patronem. Zaszczytu tego dostąpili: Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca, Ks. Proboszcz Jan Kłak, wieloletnia dyrektor szkoły Pani Ludwika Błażejowicz, która rozpoczęła i przez wiele lat kształtowała dzieło pracy z Patronem, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy Władysław Szpunar, przedstawiciele grona pedagogicznego i pracowników szkoły, a także uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rocznicowa uroczystość skłoniła wszystkich do zadumy i refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Była jednocześnie próbą odpowiedzi na pytania: Co dzieje się z ojczyzną największego Polaka i jego rodakami? Jaki trwały ślad pozostawił pontyfikat Jana Pawła II? Co zmieniło się w naszym życiu i co zrobiliśmy, by cud otwarcia ludzkich serc dla drugiego człowieka, jaki przeżywaliśmy przed czterema laty trwał i przynosił owoce?

   
 


16 czerwca 2009 roku w przeddzień 10 rocznicy odsłonięcia tablicy upamiętniającej  nadania szkole podstawowej zaszczytnego imienia  Jana Pawła II, w Zespole Szkół w Pysznicy odbyła się uroczysta wieczornica. Uroczystości rocznicowe zostały połączone ze Świętem Rodziny.

Od  dziesięciu lat należymy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Noszących Imię Jana Pawła II oraz stanowimy swoistą  rodzinę, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. W związku z tym w jubileuszowej wieczornicy uczestniczyli uczniowie, rodzice, absolwenci, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, radni Rady Gminy Pysznica, nauczyciele, emerytowani pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, którzy przez wiele lat swoją pracą i osobistym poświęceniem wspierali pracę szkoły.

FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI

 

 

 

 

 

Młodzież szkolna oddała hołd Ojcu Świętemu przedstawiając montaż słowno – muzyczny „Z miłości do Ciebie”, w którym zostały przypomniane najważniejsze fakty z życia Wielkiego Polaka oraz ukazany szacunek Ojca Świętego do Ojczyzny i do tradycyjnego wychowania w duchu katolickim, który wyniósł z wadowickiego domu rodzinnego. Wieczornicę uświetniły tańce, słowa i śpiewy dzieci młodzieży szkolnej oraz wspaniałe interpretacje słowno-muzyczne w wykonaniu absolwentów. Blasku całości dodała wymowna, pełna symbolicznych obrazów prezentacja multimedialna. Dyrektor szkoły Władysław Szpunar zaprezentował Kronikę pracy z Patronem w latach 1999 – 2009, która została opracowana i wydana dla upamiętnienia wszelkich działań związanych z pracą wychowawczą opartą na nauczaniu i autorytecie Jana Pawła II. Dyrektor podkreślił, że to dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zrozumieniu i życzliwości władz samorządowych mogło dokonać się to wieloletnie dzieło „wędrowania po ścieżkach wydeptanych” przez Wielkiego Rodaka. Szczególnie ciepłe słowa wdzięczności i uznania skierował do Pani Ludwiki Błażejowicz, która pełniąc przez wiele lat funkcję dyrektora szkoły sprawiła, iż Jan Paweł II stał się Patronem tej szkoły i na stałe „zagościł” w jej murach.

Wieczornica była także okazją do złożenia podziękowań rodzicom za trud wychowania. Najmłodsi uczniowie przygotowali na tę okazję piękny dar dla mamy i taty. Wyrazem ich wdzięczności, były kwieciste słoneczka z wizerunkiem Ojca Świętego ozdobione serduszkami symbolizującymi zjednoczenie domu rodzinnego z Patronem i społecznością szkolną.

Bardzo miłym akcentem uroczystości było wystąpienie absolwentów szkoły, którzy wyrażając wdzięczność za dar Patrona,złożyli serdeczne podziękowania dyrekcji i nauczycielom za to, że wspólnie z rodzicami byli dla nich najlepszymi przewodnikami na drodze życia.

Na zakończenie wizytator Kuratorium Oświaty Pani Elżbieta Gołąbek, cytując Ojca Świętego „ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, zachęcała młodzież, aby w dalszym ciągu odważnie kroczyła drogą wskazaną przez  Patrona szkoły. Specjalne życzenia i gratulacje dla całej społeczności szkolnej z okazji Jubileuszu 10-lecia oraz Święta Rodziny przesłał Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa prac plastycznych „Przesłanie i autorytet” oraz archiwalnych prac (od 1998 r.) z różnych konkursów poświęconych Patronowi, mających na celu przybliżenie uczniom Jego osoby i nauczania.

   
 
 

 

 

 

19 czerwca 2009 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Data ta stała się szczególną z uwagi na przypadającą 10 rocznicę historycznego wydarzenia jakim było odsłonięci tablicy upamiętniającej nadanie szkole podstawowej imienia Jana Pawła II.

W rocznicowe święto zamykające uroczyste obchody Jubileuszu 10-lecia społeczność szkolna podczas Mszy Świętej złożyła dar modlitwy w intencji Jana Pawła II oraz dar dziękczynienia za Jego Patronowanie. Następnie na placu szkolnym odbył się uroczysty apel zamykający świętowanie jubileuszu i kończący rok szkolny. Najlepszym zespołom klasowym zostały wręczone nagrody za pracę w konkursie na najciekawszą lekcję wychowawczą poświęconą Wychowawcy młodych - Janowi Pawłowi II. Po raz pierwszy przyznana została nagroda dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum. Na zakończenie uroczystości uczniowie i nauczyciele „wysłali” do Jana Pawła II swoistą przesyłkę. Wszyscy uczestnicy apelu przy wspólnym śpiewie „Abba Ojcze” wypuścili w górę żółte i białe baloniki, które wysoko uniosły osobiste, wewnętrzne postanowienia i podziękowania.

   
 

2 kwietnia 2009 r. w czwartą rocznicę odejścia Wielkiego Rodaka, Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia zadania nadania Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy imienia Jana Pawła II. Ta ważna decyzja została podjęta jako wotum wdzięczności za 10 lat Patronowania szkole podstawowej. Owa decyzja, to nowa karta historii, stwarzająca płaszczyznę do kontynuowania tego dzieła. To szansa, aby to wieloletnie doświadczenie, zdobyte na gruncie szkoły podstawowej było kolejnym zrębem fundamentów, które posłużą do szlifowania charakteru, wrażliwości serca i doskonalenia umysłu młodzieży. Mamy nadzieję, że za przyczyną naszego Patrona nie zabraknie nam sił, wiary i konsekwencji, aby „…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie”. Powierzone nam pokolenia muszą na nowo usłyszeć i zrozumieć wołanie Jana Pawła II i podjąć wielopokoleniowe, nieustanne dzieło – zmiany oblicza Tej Ziemi.


   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar