W okresie poprzedzającym nadanie szkole imienia - praca wychowawcza skupiała się na przybliżaniu uczniom wartości płynących z nauki głoszonej przez Jana Pawła II w różnorodnych ciekawych formach:
- konkurs plastyczny "Jan Paweł II w oczach dzieci",
- wykonanie albumów "Poznajemy naszego papieża Jana Pawła II",
- spotkanie z poezją Jana Pawła II,
- konkursy literackie na wiersz o Ojcu Świętym i modlitwę za Ojca Świętego.
Owocem tej pracy był zbiorek twórczości dziecięcej wydany na pamiątkę Wielkich Wydarzeń w naszej szkole.
W celu upamiętnienia powyższych wydarzeń 16 maja w przeddzień wizyty apostolskiej Jana Pawła II na Ziemi Sandomierskiej zasadzono przed frontonem szkoły "papieskie drzewko".

W czasie siódmej pielgrzymki do Polski w 1999r. Jan Paweł II spotkał się w Łowiczu ze szkołami z całej Polski noszącymi Jego imię. Z tej okazji społeczność Szkół Papieskich ofiarowała Ojcu Świętemu w darze ołtarza monografię pt. "Ojcze Nasz". W monografii znalazły się prace naszych uczniów. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy aktywnie włączyli się do przygotowań Diecezji Sandomierskiej na przyjęcie Ojca Świętego. Wzięli oni udział w diecezjalnych konkursach plastycznych i literackich. Owocem tych działań stała się publikacja pt. "Który, jak Chrystus kochasz wszystkie dzieci" wręczona Ojcu Świętemu podczas spotkania w Sandomierzu.

   
 
12 czerwca 1999r. na sandomierskich błoniach podczas uroczystej Mszy Świętej Jan Paweł II poświęcił tablicę upamiętniającą nadanie imienia szkole, którą 19 czerwca 1999r. odsłonił ówczesny Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J.E. Ks. Biskup Wacław Świerzawski. Tego dnia cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy Świętej, a następnie młodzież przedstawiła program zatytułowany "Największy Ktoś", ukazujący Papieża jako osobę zatroskaną losem całego świata i każdego człowieka.
W uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Patronowi uczestniczyli zaproszeni goście: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janina Sagatowska, Wicemarszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego Wiktor Stasiak, Przewodniczący Rady Gminy w Pysznicy Józef Gorczyca, Wójt Gminy Pysznica Zygmunt Cholewiński, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Barbara Wieczorek.
Uroczystości towarzyszyła wystawa uczniowskich prac plastycznych „Piotr naszych czasów”
Noszenie imienia Jana Pawła II to nieustanna motywacja do jeszcze pełniejszej pracy przy budowaniu fundamentów pod przyszłe życie powierzonych nam pokoleń.
Szkoła mająca ponad dwustuletnie tradycje chrześcijańskie, wzbogacając ciągły proces wychowania o wartości płynące z depozytu wiary przyjęła misję „...budować fundamenty pod Ich przyszłe życie”. Przesłanie zawarte w misji zaczerpnięte zostało z homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II 14 czerwca 1999r. w Łowiczu. Misja ta wyznacza zadania i kierunki programu wychowawczego realizowanego w szkole podstawowej i gimnazjum. W celu identyfikacji społeczności szkolnej z powyższymi treściami został zaprojektowany znak graficzny szkoły /logo/, który środkami plastycznymi wyraża łączność treści edukacyjno - wychowawczych z przesłaniami nauki społecznej Jana Pawła II. Uświadamia jednocześnie, że Jego nauka jest skarbnicą myśli, motywów do pracy nad charakterem młodego człowieka, /stąd w znaku pozostawiona niezapisana karta/.
   
 


W naszej pracy z Patronem ważnym stał się dzień 16 października. Jest to data upamiętniająca wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Od tego roku dzień ten został ustanowiony Świętem Szkoły.
Świętowanie z Patronem rozpoczęliśmy Uroczystą Eucharystią w kościele parafialnym. Na resztę dnia zaplanowane zostały I warsztaty papieskie pod hasłem: „Co wiem o swoim Patronie”. Praca w grupach uwieńczona została prezentacją pięknego herbu papieskiego, wykonanego z kolorowych, papierowych kwiatów. Święto Szkoły było ważnym wydarzeniem dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole oraz dla ich rodziców. Tego dnia uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy.

   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar