ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Chór szkolny.

Talenty muzyczne i wokalne w naszej szkole rozwijane są podczas artystycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Taką formą pracy z utalentowaną młodzieżą jest chór szkolny, którym kieruje mgr Teresa Mierzwa. Jest to chór żeński, tworzą go dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum w wieku od 10 do 16 lat. Zespół liczy 38 osób. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godz. 15.00, a przed występami kilka razy w tygodniu w zależności od potrzeb.
Celem zajęć jest:
- kształcenie głosu i słuchu młodzieży,
- poznawanie repertuaru wokalnego,
- uwrażliwianie na muzykę,
- wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości koniecznej w pracy grupowej,
- oprawa muzyczna uroczystości szkolnych i środowiskowych,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży.
Występy chóru uświetniają uroczystości szkolne, państwowe i kościelne, promując szkołę w środowisku, a młodzieży dostarczając satysfakcji z trudu włożonego w przygotowanie repertuaru. Chór wykonuje pieśni patriotyczne i religijne oraz piosenki młodzieżowe i dziecięce w opracowaniu na dwa lub na trzy głosy. Każdego roku jest wiele okazji do zaprezentowania bogatego repertuaru.
W roku szkolnym 2004/2005 chór szkolny pracuje bardzo aktywnie:
1. Brał udział w obchodzonych w naszej gminie VI Dożynkach Powiatu Stalowowolskiego.
2. Wystąpił w Kościele Parafialnym w Pysznicy z uroczystym koncertem poświęconym Patronowi szkoły Janowi Pawłowi II w ramach obchodów IV Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego obchodzonego 10 października 2004r.
3. Przygotował oprawę muzyczną akademii przygotowanej przez naszą szkołę z okazji gminnych obchodów Święta Niepodległości, która odbyła się w Domu Kultury w Pysznicy z udziałem władz gminy i społeczności lokalnej.
4. Opracował bogaty repertuar kolęd i pastorałek zaprezentowany podczas szkolnego opłatka oraz w czasie świąt Bożego Narodzenia w kościele parafialnym.
5. Przygotował oprawę muzyczną uroczystości szkolnej z okazji Święta 3 Maja.


SKS

Nasze działania skierowane są nie tylko na wyposażenie uczniów w umiejętności ruchowe ale także na propagowanie zdrowego stylu życia i motywowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w różnych formach na rzecz zdrowia.
zobacz więcej >> http://www.skspysznica.republika.pl