O szkole
Prezentacja osiągnięć

Rok szkolny 2008/2009


2 kwietnia 2009 r. - Antologia prac plastycznych i literackich z okazji Jubileuszu
X-Lecia Nadania SzkoleImienia Jana Pawła II

PRACE PLASTYCZNE
Kategoria gimnazjum
I nagroda – Marcin Olak kl. IIa
I nagroda - Sylwia Jędrusińska – Ia
II nagroda – Monika Tęcza kl. IIb
III nagroda – Karolina Gorczyca kl. IIIb
wyróżnienie – Marcin Olak kl.IIa
wyróżnienie – Ewa Maślach kl. IIb
Kategoria kl. I-III
I nagroda - Agata Gut kl. III a
II nagroda- Julia Maślach kl. I
III nagroda – Michał Sudoł kl. IIIa
III nagroda – Weronika Butryn kl. IIIb
wyróżnienie – Izabela Szkutnik kl.IIa
wyróżnienie – Ewa Borska kl. IIb
wyróżnienie – Przemysław Łazorczyk kl. I
Kategoria kl. IV-VI
I nagroda – Zuzanna Tofil kl. VI
II nagroda – Paulina Kruk kl. VI
II nagroda – Dominika Dołowy kl. VI
III nagroda – Patrycja Borska kl. Vb
wyróżnienie – Klaudia Brak – kl. V
wyróżnienie – Dominika Piskorowska – kl. IVb

PRACE LITERACKIE
Kategoria gimnazjum
I nagroda – Artur Czajkowski kl. IIb
II nagroda – Magdalena Butryn kl. Ib
II nagroda – Dominika Sroka kl. III a
III nagroda – Marcin Sudoł kl. Ib
III nagroda – Konrad Kutyła kl. IIIa
wyróżnienie – Wojciech Dziura kl. IIIb
Kategoria kl. IV-VI
I nagroda – Kacper Piechniak kl. Vb
II nagroda – Paweł Kluk kl. V b
II nagroda – Tymoteusz Niemiec kl. VI 
III nagroda – Wiktoria Domaradzka kl. IVb
III nagroda – Alejandra Selwa kl, IVa
wyróżnienie – Wiktoria Stępień kl. Va


1 kwietnia 2009 r. - XIII Szkolny Konkurs na Palmę i Koszyk Wielkanocny

PALMA WIEKANOCNA

Kategoria klas I - III szkoły podstawowej


Nagrody za palmę klasową:
I nagroda - klasa II A i III B
II nagroda - klasa III A i klasa I
III nagroda - klasa II B

Nagrody za palmę indywidualną:
I nagroda - Mateusz Krakowski - kl. I
I nagroda – Maciej Żyrek - kl. II A
I nagroda - Dawid Cichoń - kl. III A
I nagroda - Paulina Herdzik - kl. II A
I nagroda – Izabela Szkutnik – kl. II A
II nagroda – Natalia Cichoń – kl. II A
II nagroda – Mariusz Sokołowski – kl. III B
II nagroda – Dominika Wasąg – kl. III B
III nagroda – Dawid Rękas – kl.I
III nagroda – Damian Czuba – kl. II A
III nagroda – Artur Borski – kl. III B
III nagroda – Karolina Sudoł – kl. I
III nagroda - Klaudia Świercz – kl. III B

Kategoria klas IV - VI szkoły podstawowej

Nagrody za palmę klasową:
I nagroda - klasa IV B
II nagroda - klasa V A i klasa IV A
III nagroda - klasa V B i klasa VI

Nagrody za palmę indywidualną:
I nagroda – Jagoda Cichoń - kl. V B
II nagroda – Klaudia Wasąg - kl. V B
II nagroda – Sebastian Wasąg – kl. IV B

Kategoria gimnazjum

Nagrody za palmę klasową:
I nagroda - klasa III A
II nagroda - klasa II A i klasa III B
III nagroda - klasa I B

Wyróżnienia za palmę klasową:
klasa II B i klasa I A

Nagrody za palmę indywidualną:
I nagroda – Marcin Sudoł - kl. I B

Kategoria "palmy rodzinne"

I nagroda – Tomasz Lebioda - kl. I. i Stanisław Lebioda - kl. III A - szk.podst.
I nagroda – Konrad Kumik - kl. IV B i Kamil Kumik – kl. V B - szk.podst.
II nagroda – Angelika Kumik – kl. II A i Mateusz Kumik – kl. III A - szk.podst.
II nagroda – Justyna Sudoł, Joanna Sudoł – kl. II A i Ewelina Sudoł – kl. IV A - szk.podst.
II nagroda – Gabriela Swara – kl. III B szk.podst. i Kamil Swara – kl. I B gimnazjum
KOSZYK WIEKANOCNY

Kategoria klas I - III szkoły podstawowej

I nagroda – Aleksandra Pawleniak  - kl. III A
I nagroda – Konrad Trawiński - kl. II A
I nagroda – Mateusz Krakowski - kl. I
I nagroda – Katarzyna Czarnota - kl. I
I nagroda – Klaudia Świercz - kl. III B
II nagroda – Konrad Bolembach - kl. II B
II nagroda – Eliza Siembida – kl. II B
II nagroda – Weronika Pawelic – kl. II B
II nagroda – Agnieszka Młynarska – kl. III A
II nagroda – Dawid Barć – kl. I
III nagroda – Ewa Breśka – kl. II A
III nagroda- Paulina Małek – kl. II A
III nagroda – Natalia Cichoń – kl. II A
III nagroda – Jakub Buryło – kl. II B
III nagroda – Daria Drozdowska kl. III A

Wyróżnienia:
Karolina Biernat - kl. II B
Wiktoria Herdzik  - kl. II B

Kategoria klas IV - VI szkoły podstawowej

I nagroda - Klaudia Rak - kl. V A
I nagroda – Wioletta Maślach - kl. V A
I nagroda – Michał Jędrysiak - kl. VI
II nagroda – Ola Selwa - kl. IV A
II nagroda - Izabela Cichoń - kl. V A

Wyróżnienie:
Karolina Maślach - kl. V A

Kategoria gimnazjum

I nagroda – Monika Tęcza - kl. II B
II nagroda – Patrycja Bzdyra - kl. I B
II nagroda – Agnieszka Breśka - kl. II B
III nagroda – Sylwia Podgórska - kl. I B
III nagroda – Marcin Sudoł – kl. I B

Kategoria "koszyczek rodzinny"

I nagroda – Łukasz Swara – kl. I i Dominika Swara kl. III A szk.podst.
I nagroda - Angelika Golec - kl. I A gimnazjum i Ilona Golec - kl. V B szk. podst.
II nagroda - Paulina Portka - kl. II A. i Joanna Portka - kl. V A szk. podst
II nagroda – Patrycja Borska – kl. V B, Artur Borski – kl. III B i Ewa Borska – kl. II B szk.podst.
III nagroda – Weronika Butryn – kl. III B szk. podst. i Magdalena Butryn kl. I B gimnazjum
III nagroda – Tomasz Lebioda – kl. I i Stanisław Lebioda – kl. III A szk. podst.
III nagroda – Jakub Pałka – kl. I i Patrycja Pałka - kl. VI szk. podst.

Wyróżnienie:
Gabriela Swara – kl III B szk. podst. i Kamil Swara – kl. I B gimnazjum


13 marca 2009 r. - Szkolny Konkurs Recytacji Poezji w Języku Angielskim
i Rosyjskim

Kategoria poezja w języku angielskim
Nagrody:
1. IZABELA KUZIOA – I B
2. PATRYCJA BZDYRA – I B
3. AGNIESZKA BREŚKA – II B
oraz EWELINA WARCHOŁ – I A
Wyróżnienia:
ELIZA HERDZIK – I B
SYLWIA PODGÓRSKA – I B
MARCIN OLAK – II A

Kategoria poezja w języku rosyjskim
Nagrody:
1. MAGDALENA DYBKA – III B
2. ANNA ZAJĄCZKOWSKA – III B


styczeń 2009 r. - IV Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Ulanowie

Kategoria – szopka rodzinna
Izabela i Michał Cichoń - III miejsce (nagroda)
Tomasz i Stanisław Lebioda - wyróżnienie
Jakub i Patrycja Pałka - wyróżnienie

Kategoria – szopka dziecięca
Angelika Kumik - I miejsce (nagroda)
Agnieszka Młynarska – wyróżnienie
Kategoria – szopka młodzieżowa od 11 do 14 lat
Dominika Rostek - wyróżnienie

Kategoria – szopka młodzieżowa od 15 do 19 lat
Beata Bąk - I miejsce (nagroda)


10 grudnia 2008 r. - XIII Szkolny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

Kategoria klas I - III szkoły podstawowej
Nagrody:
Kamil Butryn kl. I
Mateusz Krakowski kl. I
Łukasz Swara kl. I
Tomasz Lebioda kl. I
Daria Drozdowska kl. III a
Agnieszka Młynarska kl. III a
Stanisław Lebioda kl. III a
Dominika Swara kl. III a
Agata Gut kl. III a
Sylwia Bąk kl. III aWyróżnienia:
Paulina Portka kl. II a
Maciej Żyrek kl. II a
Wiktoria Herdzik kl. II b
Eliza Siembida kl. II b
Dawid Cichoń kl. III a
Gabriela Swara kl. III b

Kategoria klas IV - VI szkoły podstawowej
Nagrody:
Paulina Brzozowska kl. IV a
Dominika Rostek kl. IV a
Tomasz Żyrek kl. IV a
Klaudia Brak kl. V a
Marcin Tęcza kl. VI Wyróżnienia:
Joanna Portka kl. V a
Sabina Sęk kl. V a
Jagoda Cichoń kl. V b
Eryk Gut kl. VI

Kategoria - gimnazjum
Nagrody:
Mirosław Bełzak kl. I b
Marcin Sudoł kl. I b
Monika Tęcza kl. II b
Beata Bąk kl. III b

Kategoria - szopka rodzinna
Nagrody:
Maciej Sudoł, Michał Sudoł kl. II a
Jakub Pałka kl. I, Patrycja Pałka kl. IV
Paulina Herdzik kl. II a, Marcin Herdzik kl. V a
Krystian Zięba kl. IV b, Rafał Zięba kl. III a
Izabela Cichoń kl. V a, Michał Cichoń kl. I a gim.
Ilona Golec kl. V b, Angelika Golec kl. I a gim.
Agata Olak kl. VI, Marcin Olak kl. II a gim.Wyróżnienia:
Izabela Podgórska kl. II b, Katarzyna Podgórska kl. I
Weronika Rostek kl. II b, Katarzyna Rostek kl. IV a
Angelika Kumik kl. II a, Mateusz Kumik kl. III a, Konrad Kumik kl. IV b,  Kamil Kumik kl. V b
Weronika Pawelic kl. II b, Aleksandra Pawelic kl. II a gim


10 grudnia 2008 r. - VIII Szkolny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

Kategoria klas I - III szkoły podstawowej
Nagrody otrzymali:
Justyna Sudoł kl. II a
Izabela Szkutnik kl. II a
Agnieszka Dybka kl. II b
Michał Sudoł kl. III a  
Wyróżnienia otrzymali:
Karolina Sudoł kl. I
Julia Maślach kl. I
Jakub Pałka kl. I
Natalia Cichoń kl. II a
Damian Czuba kl. II a
Klaudia Chmiel kl. II a
Paulina Herdzik kl. II a
Paulina Małek kl. II a
Joanna Sudoł kl. II a
Karolina Biernat kl. II b
Eliza Siembida kl. II b
Daria Drozdowska kl. III a
Natalia Butryn kl. III a
Paulina Sęk kl. III a
Dominika Swara kl. III a
Monika Zwolak kl. III a
Agata Gut kl. III a
Kami Szkutnikl kl. III
Jan Błażowski kl. III b
Gabriela Swara kl. III b
Patrycja Szwedo kl. III b

Kategoria klas IV - VI szkoły podstawowej 
Nagrody otrzymali:
Sabina Sęk kl. V a
Izabela Cichoń kl. V a
Jagoda Cichoń kl. V b
Marcin Dybka kl. VI

Kategoria klas I - III gimnazjum
Nagrody otrzymali:
Patrycja Bzdyra kl. I b
Justyna Sołtysik kl. II a
Marcin Olak kl. II a
Monika Tęcza kl. II b
Wyróżnienia otrzymali:
Żaneta Trójniak kl. I a
Aleksandra Pawelic kl. II a
Magdalena Dybka kl. III b


27 listopada 2008 r. - VIII Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół noszących imię Jana Pawła II pod hasłem „Wolność niejedno ma imię ”

Kategoria - PLASTYKA
Szkoła podstawowa
Kategoria klas I- III
Wyróżnienie - Izabela Szkutnik
Wyróżnienie - Eliza Siembida
Kategoria klas IV - VI
Wyróżnienie - Zuzanna Tofil
Gimnazjum
I nagroda - Marcin Olak
Wyróżnienie - Sylwia Jędrusińska

Kategoria - POEZJA
Kategoria klas IV - VI
I nagroda - Ilona Golec
II nagroda ex aequo - Kacper Piechniak
Wyróżnienie - Marcin Sudoł


31 października 2008 r. - Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego "Test Oxford Plus"

Laureaci:
Najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach uzyskali:
Szkoła podstawowa:
- w kategorii I
1. AGNIESZKA MŁYNARSKA (kl. IIIa) – 100 pkt - Laureat I stopnia z wyróżnieniem
- w kategorii II
1. Luiza Maślach (kl.IVb) – 72 pkt
2. Karolina Gęśla (kl.IVb) – 68 pkt
3. Katarzyna Rostek (kl.IVa) – 56 pkt
- w kategorii III
1. FILIP BZDYRA (kl.Vb) – 80 pkt - Laureat V stopnia
2. Paweł Kluk (kl.Vb) – 72 pkt
3. Natalia Herdzik (kl.Va) – 68 pkt
- w kategorii IV
1. ERYK GUT (kl. VI) – 80 pkt -  Laureat V stopnia
2. Eliza Cichoń (kl.VI) – 68 pkt
3. Karolina Górska (kl. VI) – 64 pkt
Gimnazjum:
1. Marcin Sudoł (kl. Ib) – 76 pkt
2. Eliza Herdzik (kl. Ib) – 48 pkt
3. Agnieszka Breśka (kl. IIb) – 40 pkt


16 października 2008 r. - Szkolny Konkurs Plastyczny „ Jan Paweł II wychowawca młodych” oraz Szkolny Konkurs Wiedzy o Patron

W konkursie plastycznym nagrody otrzymali:   

Monika Tęcza kl. II b gim
Agnieszka Breśka kl. II b gim
Marcin Olak kl. II a gim
Izabela Szkutnik kl. II a sp.
Zuzanna Tofil kl. VI sp.
Izabela Podgórska kl. II b sp.
Alejandra Selwa kl. IV a sp.
Gabriela Bis kl. V b sp.
Weronika Butryn kl. III b sp.
Wyróżnienia
Marcin Sudoł kl. I b gim
Dominika Rostek kl. IV a sp.
Patryk Lisek kl. V a sp.
Luiza Maślach kl. I sp.
Agata Gut kl. III a sp.
Anna Krzysiak kl. I a gim.
Klaudia Brak kl. V a sp.

W konkursie wiedzy o Patronie nagrody otrzymali:
W kategorii I - III szkoła podstawowa
1. Julia Maślach kl. I
2. Miłosz Habigier kl. II a
3. Konrad Bolembach kl. II b
4. Stanisław Lebioda kl. III a
5. Dominika Wasąg kl. III b
W kategorii IV - VI
1. Alejandra Selwa kl. IV a
2. Karolina Gęśla kl. IV b
3. Klaudia Rak kl. V a
4. Jagoda Cichoń kl. V b
5. Eliza Cichoń kl. VI
W kategorii I - III gim.
1. Patrycja Bzdyra kl. I b
2. Izabela Kuziora kl. I b
3. Dominika Kapuścińska kl. II b
4. Zdzisław Karnat kl. II b
5. Damian Zajączkowski kl. II b
6. Dominika Sroka kl. III a
Wyróżnienia:
W kategorii I - III szkoła podstawowa
1. Marek Kulka kl. I
2. Konrad Trawiński kl. II a
3. Jakub Buryło kl. II b
4. Weronika Pawelec kl. II b
5. Agnieszka Młynarska kl. III a
W kategorii IV - VI
1. Katarzyna Rostek kl. IV a
2. Georgia Gongola kl. IV b
3. Sylwia Haliniak kl. V a
4. Sabina Sęk kl. V a
5. Edyta Bąk kl. V b
6. Justyna Wasąg kl. VI

W kategorii I - III gim.
1. Ewelina Warchoł kl. I a
2. Eliza Wołoszyn kl. II a
3. Łukasz Jochim kl. II b
4. Marlena Swara kl. III b