Wielkiemu Rodakowi w czwartą rocznicę odejścia do Domu Ojca - społeczność szkolna, 2 kwietnia 2009 r.a 2006
 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
/ Jan Paweł II /
 
 


Pontyfikat Jana Pawła II to świadectwo wiary, nadziei, miłości i cierpienia. Jego życie to swoiste przesłanie do ludzi całego świata, nieustanne nauczanie osobistym przykładem oraz powołaniem - uskrzydlonym natchnieniem ducha. Antologia prac plastycznych i literackich to osobiste przemyślenia młodych twórców zainspirowane hasłem „Przesłanie i autorytet”. W pracach konkursowych należało przedstawić wielkość pontyfikatu Jana Pawła II, Jego Osobę i czyn. Autorskie interpretacje powinny ukazywać Ojca Świętego jako:

 
 

- Autorytet dzieci i młodzieży propagujący odpowiedzialną młodość, wolną od agresji i uzależnień,
- Posłańca Dobrej Nowiny, którego słowa wypowiedziane mocą Ducha Świętego zmieniły oblicze ziemi,
- Niedościgniony Wzór do naśladowania ofiarowany społeczności szkolnej,
- Wielkiego Pielgrzyma docierającego do każdego zakątka świata,
- Dobrego Opiekuna, który wspiera nas i błogosławi z okna na niebiosach.

 

I NAGRODA ex aequo - Marcin Olak kl. II a
kategoria gimnazjum


I NAGRODA ex aequo -Sylwia Jędrusińskak kl. I a
kategoria gimnazjum

II NAGRODA - Julia Maślach kl. I
kategoria kl. I-III szkoły podstawowej


I NAGRODA - Agata Gut kl. III a
kategoria kl. I-III szkoły podstawowej

 Mój autorytet

Chociaż w życiu krótkim
Dużo nie przeżyłem,
To zawsze ciekawy,
Tego świata byłem.
Bywa, że sam sobie
Zadaję pytanie:
Kto autorytetem,
W mym życiu zostanie?
Więc szukam w obłokach
Kto jest dla mnie wzorem,
Kto jest pełen ciepła
I tryska humorem.
Ten czas rozmyślania
Wcale nie jest długi,
Właśnie moim wzorem
Jest Jan Paweł II.
Myśmy się uczyli
Szacunku od Niego,
Jak kochać, szanować
Człowieka drugiego,
Kochał szczerą miłością,
Jakiej myśmy nie znali,
I wszyscy na świecie
Bardzo go kochali.
Pragnę zapamiętać
Wszystkie Jego słowa
I tak jak nakazał
Zawsze postępować.
Bo człowiek zuchwały
Jest w każdej postaci
Najczęściej coś ceni
Dopiero, gdy straci.I NAGRODA - Artur Czajkowski kl. II b
kategoria gimnazjum


 


II NAGRODA - Monika Tęcza kl. II b
kategoria gimnazjum


WYRÓŻNIENIE - Marcin Olak kl. II a
kategoria gimnazjum


 PRZESŁANIE

W centralnym miejscu
korytarza mojej szkoły
widnieje
płaskorzeźba Patrona Jana Pawła II

patrzy na nas
i pyta
tego co w was się zaczęło
czy potraficie nie popsuć
gdy stąd pójdziecie

pytanie
i przesłanie

by oczy widziały
ręce dobro czyniły
a serca kochały

a ja
uczę się myśleć modlić pracować
uczę się żyć

a On

a On
z okna Domu Ojca
patrzy
czy ziarno wyda plon

mam czas
czy bardzo dużo czasu.

III NAGRODA - ex aequo
Marcin Sudoł
kl. I b
kategoria gimnazjumIII NAGRODA ex aequo - Marcin Sudoł kl. I b
kategoria gimnazjum

 I NAGRODA - Zuzanna Tofil kl. VI
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


WYRÓŻNIENIE - Klaudia Brak kl. V a
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


 Jan Paweł II

Niech w każdym z Was pokój zagości,
Niech w każdym z Was będzie ziarnko miłości.
Nie ulegajcie pokusom szatana,
Uwierzcie w moc i potęgę Pana.

Takie przesłanie mądre nam słałeś,
Swą miłością do ludzi serca poruszałeś.
Twój głos i słowa jednoczyły świat,
Papieżem byłeś przez wiele lat.

,,Nie lękajcie się”- powtarzałeś,
Tak wielu cudów dokonałeś.
Odszedłeś już z ziemi i jesteś w niebie,
Lecz nikt nigdy nie zapomni Ciebie.

Jan Paweł II- Papież, Polak, Wielki Patriota,
Wskazał ludziom drogę,
Przybliżył boskie wrota.II NAGRODA ex aequo - Paweł Kluk kl. V b
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


 II NAGRODA ex aequo - Paulina Kruk kl. VI
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


WYRÓŻNIENIE - Ewa Maślach kl. II b
kategoria gimnazjum


 Rozmyślanie

Z tego co nam pokazałeś
Do nas młodych powiedziałeś...
W każdym Twoim tchnieniu ciała była skryta cząstka mała
Cząstka Pana
Wiem i zawsze widzę Ciebie
Nie w obłokach i nie w niebie
Ale w twarzach uśmiechniętych, zapłakanych.
Wszędzie Ty.
Byłeś z biednym i bogatym
Życie znałeś jak nikt
Lecz śmierć ludziom przeznaczona.
Twoje tchnienie się schowało
I u Ojca zamieszkało.
Ale Duch Twój ciągle woła:
„ Nie krzywdź, nie niszcz swego ciała,
Bo w nim cząstka jest schowana ...
Cząstka Pana.”II NAGRODA ex aequo - Dominika Sroka kl. III a
kategoria gimnazjum

 


 ***
Z drugiej strony, gdzie lepszy świat,
Patrzy na nas nasz Rodak i Brat.
I gdy zobaczy, że naród w potrzebie,
U Ojca wyprasza łaski w niebie.
Swym dobrym słowem wspierał nas nieraz,
Nadzieję dawał. Prosimy Go teraz,
Pomagaj w dźwiganiu krzyża codziennego,
Błogosław nam zawsze z okna Bożego .WYRÓŻNIENIE - Wojciech Dziura kl. III b
kategoria gimnazjum

 Patrycja Pałka kl. VI
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


Beata Wasąg kl. I
kategoria kl. I-III szkoły podstawowej Największy z ludzi

Dobrocią i miłością jednoczył narody.
Był mądry i dobry, kochał pokój, chciał zgody.
Na pierwszym miejscu stawiał bliźniego
i mówił „kochaj go” jak siebie samego.

Kochał też wrogów i nam kochać kazał.
Wszelkie krzywdy i złości z serca wymazał.
Rozgrzeszał złodzieja, pocieszał chorego
Promieniał miłością człowieka świętego.

Kochany przez wszystkich: dorosłych, młodzież i dzieci.
Gdy trzeba było w opiekę polecił.
Za życia święty, a po śmierci w niebie.
Módlmy się do Niego - on kocha też Ciebie.

Ten wiersz to o Nim, o Naszym Rodaku.
O Karolu Wojtyle największym z Polaków.
Nauki Jego brzmią w uszach jak dźwięki.
Chwała mu za to i wielkie dzięki.II NAGRODA ex aequo - Tymoteusz Niemiec kl. VI.
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej

 WYRÓŻNIENIE - Dominika Piskorowska kl. IV b
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


III NAGRODA ex aequo - Patrycja Borska kl. V b
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej Ty pokazałeś

Ty pokazałeś nam jak trzeba żyć,
Wskazałeś nam drogi, którymi trzeba iść,
Aby spotkać się z Bogiem,
Żeby nigdy nie żałować tego co się zrobiło.
Dałeś nam wiarę, że można być lepszym,
Że warto się starać…

Gdy byłeś z nami świat był piękniejszy,
Każdy zatrzymywał się,
Aby posłuchać Twojego słowa,
Zmieniłeś świat,
Zmieniłeś NAS,
Dziękujemy!!!WYRÓŻNIENIE - Wiktoria Stępień kl. V a
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej

 WYRÓŻNIENIE - Izabela Szkutnik kl. II a
kategoria kl. I-III szkoły podstawowej


Konrad Kumik kl. IV b
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


Paulina Brzozowska kl. IV a
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


WYRÓŻNIENIE - Ewa Borska kl. II b
kategoria kl. I-III szkoły podstawowej Był

Przyszedł na świat, jak każdy z nas,
Przyszedł, by kochać, cieszyć się, śmiać.
Przyszedł, by mówić co dobre, a co złe,
Przyszedł, by świat na lepsze zmienił się.
Przyszedł, by dać nam Słowo Boże,
które mrok w sercach rozświetlić pomoże.

Chwała Panu Bogu
Matce Boskiej chwała,
że Ojca Świętego
Światu Polska dała.

Dla wszystkich ludzi był duchową drogą,
Jego słowa teraz nam w życiu pomogą.
Miał cały świat na głowie,
O wszystkich pamiętał w modlitwy słowie.
To Jego młodzież słuchała
I na zawsze wierna Mu została.III NAGRODA ex aequo - Wiktoria Domaradzka kl. IV b
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej

 III NAGRODA - Karolina Gorczyca kl. III b
kategoria gimnazjum


III NAGRODA ex aequo - Michał Sudoł kl. III a
kategoria kl. I-III szkoły podstawowej


 Nasz ukochany Ojcze Święty

Był człowiekiem niezwykłym
Świat to przyznał cały.
Kochał wszystkich ludzi
I dużych i małych.

W białej chodził szacie,
Promieniał miłością.
Uczył jak przebaczać
I cierpieć z godnością.

Rozmodlił świat cały
Wspaniałym orężem.
A był nim różaniec
Na Papieskiej ręce.

Mówią o Nim wszyscy
Największy z Polaków.
Dziękujemy więc Stwórcy,
Że Go wydał światu.I NAGRODA - Kacper Piechniak kl. V b
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej

 


 

Marcin Sudoł kl. I b
kategoria gimnazjum


Wiktoria Stępień kl. V a
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


 ***

Nasz Ojcze najświętszy, kochany Papieżu
Maryi posłańcu, Boga rycerzu
Wstaw się do Boga za grzesznikami,
Módl się, by grzech nas zbytnio nie zranił.
Byśmy dążyli do szczęścia wiecznego
I zmartwychwstania u boku Twego.
Pomagaj nam, jak za życia swego
Wspieraj, ucz życia prawego.

Dawałeś wskazówki, uczyłeś,
Każdego kochałeś.
W cierpieniu ludziom towarzyszyłeś,
Wielu grzeszników Bogu zawierzyłeś.
Jako wzór miłości ludziom dawany
Miłosierny, skromny, Bogu oddany.

Wspaniały Papież i człowiek zarazem
Dążący za Matki Boskiej obrazem.
Trwając w modlitwie Maryję prosiłeś
O wstawiennictwo...

Autorytecie młodzieży, dorosłych,
Wskazówko życiowa.
Jak tęcza na niebie po deszczu widniejąca,
Jak gwiazda poranna z wolna wschodząca.
Nasz wierny Patronie wstaw się za nami,
Byśmy byli silni i w wierze wytrwali.
Przy Tobie każdy czuł się bezpiecznie,
Spraw, byśmy mogli się tak czuć wiecznie.III NAGRODA ex aequo - Konrad Kutyła kl. III a
kategoria gimnazjum

 


III NAGRODA ex aequo - Weronika Butryn kl. III b
kategoria kl. I-III szkoły podstawowej


II NAGRODA ex aequo - Dominika Dołowy kl. VI
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej


 Jan Paweł II

Jan Paweł II naszej szkole patronuje
I całą społecznością szkolną się opiekuje.
Czuwa nad nami na co dzień i od święta.
Gdy o nim mówimy, mina każdego jest uśmiechnięta.
Dzieci o Janie Pawle II pamiętają
I w każdą rocznicę jego śmierci znicz symboliczny zapalają.
Gdy do kościoła naszego chodzimy,
To zawsze za duszę Jana Pawła II się modlimy.
Z bijącym sercem pieśń „Abba Ojcze” śpiewamy
I wtedy o Janie Pawle II też pamiętamy.
Mundurki z tarczą na sercu nosimy,
Bo Jego imię ciągle sławimy.
Wsłuchajmy się w słowa Patrona naszego
I bierzmy przykład z Niego.
A gdy mury szkoły już opuścimy,
To nawet wtedy o Janie Pawle II nie zapomnimy.II NAGRODA ex aequo - Magdalena Butryn kl. I b
kategoria gimnazjum


 WYRÓŻNIENIE - Przemysław Łazorczyk kl. I
kategoria kl. I-III szkoły podstawowej


Kamil Szkutnik kl. III b
kategoria kl. I-III szkoły podstawowej


 Do Wielkiego Jana Pawła II

Ojcze Święty nasz kochany
przez Polaków uwielbiany.
Choć Cię nie ma między nami
patrzysz na nas z aniołami.

U Jezusa i Maryi
jednasz łaski polskiej rodziny.
Kiedy zło na świecie widzisz,
to się za nas wszystkich wstydzisz,
lecz my Barkę Ci śpiewamy,
boś Ty Ojciec ukochany.
Wszystkie dzieci uwielbiałeś
i jak Jezus widzieć chciałeś.
Totus Tuus wciąż mówiłeś
i Maryi zawierzyłeś.
Choć Twe oczy już nie świecą
wszyscy doskonale wiedzą:
Twe pasterskie nauczanie
zawsze w sercu pozostanie
i nadzieję wszyscy mamy,
że znów w niebie się spotkamy.III NAGRODA ex aequo - Ola Selwa kl. IV a
kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej 
JUBILEUSZ 10-LECIA
nadania Publicznej Szkole
Podstawowej w Pysznicy
IMIENIA JANA PAWŁA II
Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar