STATUT SZKOŁY
Nazwa szkoły


Rozdział I
Nazwa szkoły

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół w Pysznicy.
2. W skład Zespołu Szkół w Pysznicy wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy,
2) Gimnazjum Publiczne w Pysznicy.
3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ulicy Wolności 324 w Pysznicy.
4. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły