O szkole
Ekologia

Priorytetowym zadaniem naszej szkoły jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i społeczności lokalnej. Chcemy, aby uczniowie poprzez bezpośrednie poznanie, obserwację i badanie środowiska lokalnego mogli dostrzegać związek między jego czystością, a działalnością człowieka. W tym celu od kilku lat budzimy szacunek do przyrody, wyrabiamy umiejętność dostrzegania zjawisk w ekosystemach, a szczególnie dbamy o to, aby nasi czniowie żyli w harmonii z przyrodą.

Podejmowane działania:


- Przedsięwzięcia i programy ekologiczne: ,,Ziemia to ogród - rządź nią z mądrością", ,,Ekologicznie poproszę", ,,Co z tym śmieciem"


- Apele, inscenizacje szkolne: ,,Góra śmieci", ,,Czas na puszki aluminiowe"

- Wycieczki ścieżkami dydaktycznymi: ,,Zatyki k/Niska", Ludjan k/Jastkowic, opracowanie szkolnej ścieżki dydaktycznej po okolicach Pysznicy

- Sejmiki młodzieżowe: gminna debata gimnazjalistów nt. ,,Młodzież, gmina, środowisko"

- Teczki i albumy tematyczne: publikacje szkolne nt. ,,Tu mieszkam", ,,Jakim powietrzem oddycham?", ,,Mały słownik ekologiczny", ,,Odpady są wokół mnie", ,,Lasy wokół mnie", ,,Czysta woda", ,,Zdrowie, a zanieczyszczenia"

- Akcje ciągłe zbierania surowców wtórnych: makulatura, szkło, bateria, plastik

- Wywiady i spotkania z ciekawymi ludźmi: spotkanie z prezesem Koła Łowieckiego ,,Bażant", wywiad z leśniczym, wywiad z pielęgniarką środowiskową, rozmowa z pracownikami Urzędu Gminy

- Konkursy szkolne, kuratoryjne: konkurs na plakat pt. ,,Ekologia od A do Z", ,,Po prostu puszka aluminiowa", ,,Szanujmy Matkę Ziemię", ,,Ekologia w prozie i poezji"

- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony lokalnego środowiska: Laboratorium Ochrony Środowiska, Inspektoratem ds. Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej, REBA

- Lekcje otwarte: w Oczyszczalni Ścieków, w Zakładzie Segregacji Odpadów, w Laboratorium Ochrony Środowiska

- Lekcje przedmiotowe: chemia, biologia, geografia

- Prezentacje multimedialne: ,,U Nas coraz czyściej - zasada działania Oczyszczalni Ścieków i Sortowni Odpadów"Wnioski:
1. Powyższe działania pogłębiły świadomość ekologiczną wśród uczniów, młodzieży i środowiska,
2. Realizowane zadania są spójne z programem wychowawczym szkoły, szkolnym programem profilaktycznym, uwzględniają treści ścieżek : ekologicznej, prozdrowotnej, regionalnej.


UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W PYSZNICY JUŻ ŻYJĄ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ