O szkole
Edukacja europejska

Edukacja europejska stała się jednym z zadań priorytetowych współczesnej szkoły. W tym zakresie podejmowano w szkole różnorodne działania mające na celu:
- wyposażenie uczniów w konieczną wiedzę dotyczącą dotychczasowej historii Unii Europejskiej, jej symboli, uprawnień obywateli,
- poznanie sposobu funkcjonowania struktur decyzyjnych i ich wzajemnego uzupełniania się,
- poznanie różnorodności kultur, tradycji, historii państw członkowskich i kandydujących, |
- bieżące analizowanie napływających wiadomości i chłodnej ich oceny.


Podejmowane działania:


rok szkolny 2000/2001 więcej >>

rok szkolny 2001/2002 więcej >>

rok szkolny 2002/2003 więcej >>

rok szkolny 2003/2004 więcej >>

rok szkolny 2004/2005 więcej >>