O szkole
Pedagog

Zapraszamy uczniów i rodziców na rozmowy,
porady i konsultacje

ds. szkoły podstawowej
mgr Małgorzata Żurawska
ds. gimnazjum
mgr Alina Tofil
poniedziałek
740 - 1340
wtorek
1000 - 1400
środa
740 - 1340
czwartek
1000 - 1500
     
piątek
1000 - 1400

Do naszego gabinetu może przyjść każdy uczeń, który:
- ma kłopoty i problemy szkolne lub pozaszkolne i sam nie potrafi ich rozwiązać,
- czuje, że nikt go nie rozumie, nie ma z kim porozmawiać o swoich troskach,
- jest w konflikcie z rówieśnikami, nie potrafi porozumieć się
z nauczycielem,
- ma trudności w nauce i sam nie jest w stanie ich przezwyciężyć,
- czuje, że jest krzywdzony, a jego prawa nie są przestrzegane,
- szuka możliwości rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań,
- ma ciekawy pomysł, chce się czymś pochwalić, odniósł sukces,
- ma trudności w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia, zawodu lub chce podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego wyboru,
- przeżywa trudności związane z okresem dorastania.

Rodzicom i opiekunom uczniów oferujemy wsparcie
i pomoc:

- w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
- w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- w rozwijaniu umiejętności wychowawczych,
- w trudnych sytuacjach rodzinnych (losowych, materialnych),
- w rozwiązywaniu innych zgłoszonych problemów.

Uczniom i rodzicom zapewniamy zrozumienie, życzliwość i dyskrecję.


Współpracujemy z nauczycielami wspomagając ich w szczególnie trudnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych.

Udzielamy też informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej w instytucjach i placówkach pozaszkolnych. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Sądem, Służbą Zdrowia.