O szkole
Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży
szkół noszących imię Jana Pawła II

W ramach integracji szkół noszących imię Jana Pawła II, od 2001 roku jesteśmy organizatorami Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Coroczny przegląd stwarza szerokie możliwości w zakresie promowania pracy wychowawczej "Szkół Papieskich", a także wymiany doświadczeń między tymi szkołami. Szczegółowe informacje dotyczące charakteru i dorobku poszczególnych przeglądów można prześledzić na stronie internetowej www.pysznica.pl/diecezjalnyprzeglad/.

Nadal pragniemy kontynuować ideę integracji szkół Wielkiego Rodaka. Zapraszamy więc do współpracy i otwarci jesteśmy na konstruktywne uwagi i propozycje.

Sponsorom oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji naszych zamierzeń Serdecznie Dziękujemy.