Patron

Rodzina i Mała Ojczyzna

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. Tam też, w Urzędzie Parafialnym, w liber natorum/księga urodzonych/ jest ten fakt odnotowany: "Karol Józef Wojtyła syn Karola i Emilii Kaczorowskiej został urodzony 18 maja 1920r. i ochrzczony 20 czerwca tegoż roku. Za rodziców chrzestnych miał Marię Wiadrowską, siostrę matki i Józefa Kuczmierczyka, kupca,szwagra matki". Szczęśliwe, beztstroskie dzieciństwo Karola przerwała tragiczna śmierć najbliższych osób. 13 kwietnia 1929 r. umiera w wieku 45 lat matka (Karol ma wtedy 9 lat), a trzy lata później w grudniu 1932 r. umiera 26 letni brat Edmund - świetnie zapowiadający się lekarz szpitala w Bielsku.