Patron

Kapłaństwo i nauka

Okropności wojny a przede wszystkim głęboka religijność wyniesiona z domu rodzinnego pomogły mu odkryć swoje powołanie. W 1942r. biskup krakowski książę metropolita Adam Sapieha przyjmuje Karola do seminarium i roztacza nad nim opiekę. 1 listopada 1946r. w prywatnej kaplicy pałacowej z rąk kardynała Sapiehy otrzymuje święcenia kapłańskie. Mszę Świętą prymicyjną ksiądz Karol Wojtyła odprawia w Krypcie św. Leonarda pod Katedrą wawelską w Dniu Zadusznym. 15 listopada 1946r. Karol Wojtyła wyjeżdża do Rzymu. Podejmuje studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim -Angelicum.