Patron

Kapłaństwo i nauka

Ksiądz Karol współpracuje ze swoim starym przyjacielem, Mieczysławem Kotlarczykiem, który tworzy znakomity teatr zwany Teatrem Rapsodycznym. Jest mocno związany z "Tygodnikiem Powszechnym". Drugim czasopismem, z którym ks. Karol nawiązuje kontakt i gdzie publikuje swoje prace, jest miesięcznik "Znak". W trudnej atmosferze lat 50 - tych, kiedy struktury państwowe chcą podporządkować sobie Kościół i oddzielić go od społeczeństwa, zupełnie nieoczekiwanie rodzi się pomysł ks. Karola Wojtyły na katechezę młodzieży w formie: wycieczek, rajdów, biwaków, spływów kajakowych. Młodzież zafascynowana Jego osobowością nazywa go "Wujkiem".