Patron

Sobór i świat

W 1962r. ks. biskup Karol Wojtyła zostaje wybrany wikariuszem kapitulnym i wkrótce wyjeżdża wraz z 25 biskupami do Rzymu na obrady Soboru Watykańskiego II, w którym bierze aktywny udział. Mówi piękną i czystą łaciną, zwraca uwagę na ważne kwestie. Jest słuchany i przyjmowany z uwagą. Rola, jaką Karol Wojtyła odegrał w czasie Soboru zadecydowała, że stał się znany w gronie biskupów i kardynałów. 18 stycznia 1964r. zostaje mianowany na Arcybiskupa Metropolitę Krakowa. 8 marca 1964r. ks. arcybiskup Karol Wojtyła obejmuje uroczyście archidiecezję. Na trzecią sesję Soboru wyjeżdża do Rzymu już jako arcybiskup.