Patron

Sobór i świat

Metropolita krakowski nawiązuje kontakty i przyjaźni się z hierarchami kościelnymi z różnych stron świata. Sprzyjają temu liczne wyjazdy zagraniczne, znajomość kilku języków, a nade wszystko osobowość krakowskiego arcybiskupa. W 1967r. Papież Paweł VI ogłasza nominację 27 nowych kardynałów. Wśród nich znalazł się arcybiskup Karol Wojtyła.