Patron

Walka o godność narodu

Po powrocie do Polski kardynał Karol Wojtyła skupia się na pracy duszpasterskiej w Diecezji Krakowskiej, troszczy się o sprawy Polski, podróżuje za granicę, wydaje książki ( 1969r. - " Osoba i czyn" oraz 1972r. -" U podstaw odnowy. Studium o realizacji Waticanum Secundum"). Jest popularny wśród inteligencji i młodzieży studenckiej. Toczy batalię z władzami komunistycznymi o budowę nowych świątyń, zwłaszcza o Kościół w Nowej Hucie. Popiera ruchy młodzieżowe, chodzi na wycieczki, gromadzi wokół siebie ludzi na rozmaitych sympozjach i zjazdach. Powoli, jak sam o sobie mówi staje się "wrogiem numer jeden Polski Ludowej".