Patron

Wybór

W 1978r. będąc na urlopie w Bieszczadach, Karol Wojtyła dowiaduje się o śmierci papieża Pawła VI. Nowym papieżem zostaje Jan Paweł I, który po 33 dniach pontyfikatu umiera. W sobotę rano 14 października rozpoczyna się drugie już w tym roku konklawe. 16 października 1978r. w siódmym głosowaniu dokonano wyboru nowego papieża. Zostaje nim Polak, kardynał Karol Wojtyła, który przyjmuje imię Jan Paweł II. Nowowybrany papież w pierwszych słowach powiedział: "l oto najczcigodniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Wezwali go z kraju dalekiego. Dalekiego, ale zawsze tak bliskiego przez wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej"..