Patron

Wybór

Jan Paweł II jest pierwszym od 1522 roku papieżem nie - Włochemi pierwszym papieżem z narodu słowiańskiego. Po wyborze na Stolicę Piotrową oddał hołd wielkiemu przywódcy polskiego Kościoła - Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu - Prymasowi Tysiąclecia słowami: "Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża - Polaka [...] Gdyby nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem".