Historia
Kierownicy i Dyrektorzy

Najstarsza kronika szkoły sięgająca roku 1792 wymienia, że w 1875r. szkoła była "pod jednym dachem z wikarówką" razem z mieszkaniem dla nauczyciela. Pierwszym wymienionym nauczycielem był Franciszek Kłosowski, ale nie jest odnotowany stopień organizacji szkoły, ani liczba dzieci pobierających naukę. Franciszek Kłosowski sporządził "inwentarz szkolny", plan budynku szkolnego i wikarówki. Ta dokumentacja jest w szkolnym archiwum.

Pierwszym kierownikiem szkoły został mianowany 27 października 1884r. Jan Hertz; jednak kronika dokumentująca dzieje szkoły z przełomu wieku XIX i XX spłonęła w czasie działań militarnych I wojny światowej.
Wspomina o tym, w kolejnej kronice kierownik szkoły Kazimierz Szufel, który pracował na tym stanowisku od 1910 r. do 31 sierpnia 1929r. /po przejściu na emeryturę wyjechał do Przemyśla/. Od 1 września 1929r. do lutego 1931r obowiązki kierownika pełnił miejscowy nauczyciel Michał Paściak.

Od tego czasu zaczynają się najnowsze dzieje szkoły mające pełną dokumentację. W kolejnych latach funkcję kierownika/ dyrektora pełnili:
* Stanisław Krudys - kierownik szkoły od 7 lutego 1931r. do 31 sierpnia 1968r.
* Zdzisław Bednarek - kierownik szkoły od 1 września 1968r. do 31 sierpnia 1972r.
* Julian Mikoś - dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej od 1 września 1972r. do 31 sierpnia 1977r.
* Bolesław Wolicki - Gminny Dyrektor Szkół od 1 września 1977r. do 31 sierpnia 1982r.
* Józef Mendzela - Gminny Dyrektor Szkół od 1 września 1982r. do 31 sierpnia 1984 r.
* Ludwika Błażejowicz - dyrektor szkoły podestowej od 1 września 1984r. do 31 sierpnia 1999r.,a od 1 września 1999r. do 1 września 2003r. - dyrektor Zespołu Szkół
* Alina Tofil - pełniła obowiązki dyrektora Zespołu Szkół od 1 września 2003r. do 22 lutego 2004r.
* Władysław Szpunar - od 23 lutego 2004r. dyrektor Zespołu Szkół.