Nasza miejscoweść
Tradycje i zwyczaje

W wyniku działań szkoły w zakresie edukacji regionalnej powstały opracowania uczniów na temat tradycji, zwyczajów i kultury materialnej naszej miejscowości.


Kultywowanie tradycji, zajęcia, obyczaje, rękodzieło i ludowe podania
Materiał opracowany przez uczennice klasy I b Gimnazjum Publicznego w Pysznicy (Sylwię Bąk, Katarzynę Cichoń, Gabrielę Golec, Marcelinę Pyko, Aleksandrę Sudoł, Alicję Sudoł, w roku szkolnym 2004/2005) w oparciu o relacje mieszkańców Pysznicy:
Pani Zofii Gęśli
Państwa Stanisławy i Henryka Bąków
Pani Rozalii Rostek
Pani Marii Popek
Pana Wojciecha Łopaciucha
Pana Stanisława Kapuścińskie