NASZA MIEJSCOWO¦Ć

Tradycje i zwyczaje

W wyniku działań szkoły w zakresie edukacji regionalnej powstały opracowania uczniów na temat tradycji, zwyczajów i kultury materialnej naszej miejscowo¶ci.


Kultywowanie tradycji, zajęcia, obyczaje, rękodzieło i ludowe podania
Materiał opracowany przez uczennice klasy I b Gimnazjum Publicznego w Pysznicy (Sylwię B±k, Katarzynę Cichoń, Gabrielę Golec, Marcelinę Pyko, Aleksandrę Sudoł, Alicję Sudoł, w roku szkolnym 2004/2005) w oparciu o relacje mieszkańców Pysznicy:
Pani Zofii Gę¶li
Państwa Stanisławy i Henryka B±ków
Pani Rozalii Rostek
Pani Marii Popek
Pana Wojciecha Łopaciucha
Pana Stanisława Kapu¶cińskie
 Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolno¶ci 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar