Nauczyciele
Dyrekcja Zespołu Szkół w Pysznicy

dyrektor
Władysław Szpunar


wicedyrektor
Teresa Mierzwa


wicedyrektor
Alina Tofil