Terminy sprawdzianu i rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2007/2008
 
1
12 kwietnia 2007r. Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej.
2
5 czerwca 2007r. Dodatkowy termin sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej dla uczniów, którzy z powodu choroby lub
z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu
12 kwietnia 2007r.
3
do 27 kwietnia 2007r. Składanie podań do klas pierwszych gimnazjów.
4
22 i 25 czerwca 2007r. Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
i innych zaświadczeń przez dyrektorów gimnazjów.
5
do 26 czerwca 2007r.
(nie później niż do godz. 15.00)
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjęć do gimnazjum.
6
27 czerwca 2007r. Rozpatrywanie przez dyrektorów gimnazjów odwołań
od wyników rekrutacji.
7
28 czerwca 2007r.
(nie później niż do godz. 13.00)
Ogłoszenie przez dyrektorów gimnazjów listy uczniów przyjętych do szkół.
8
do 30 sierpnia 2006r. Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
i innych zaświadczeń przez dyrektorów gimnazjum od absolwentów szkół podstawowych, którzy przystąpili do sprawdzianu w dodatkowym terminie oraz z innych przyczyn losowych nie złożyli dokumentów do 25 czerwca 2007r.
     
 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar