Puchar Dyrektora
Regulamin konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły

1. Udział w konkursie biorą klasy IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum.
2. Nagrodą w konkursie jest Puchar Dyrektora Szkoły oraz dofinansowanie wycieczki klasowej - wysokość jest zależna od zebranych funduszy przez Samorząd Uczniowski.
3. Konkurs dotyczy aktywności w życiu szkoły, a szczególnie:
- przestrzegania zasad Kodeksu Ucznia Zespołu Szkół w Pysznicy
- udziału w konkursach szkolnych:
mających na celu kultywowanie tradycji świątecznych,
wiedzy o patronie, literackich, czytelniczych, ortograficznych, artystycznych, sportowych itp.,
- udziału w zbiórkach surowców wtórnych,
- udziału w uroczystościach, przeglądach
- udziału we współzawodnictwie klasowym organizowanym przez Samorząd Uczniowski z Okazji Dnia Wiosny, Święta Sportu Szkolnego.
4. Klasy otrzymują punkty dodatnie za aktywność ( przewiduje się sumowanie punktów w konkursach grupowych ) oraz punkty za średnią ocen klasy
z zachowania.
5. Konkurs trwa od 1 września 2004 roku do 30 maja 2005 roku.
6. Regulamin konkursu obowiązuje w roku szkolnym 2004 / 2005 i może być każdego następnego roku zmieniany i poprawiany.


 

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Pysznicy