Wyniki mierzenia jakości pracy szkoły


Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej klas II a,b w roku szkolnym 2005/2006 zobacz więcej >>

Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej klas II a,b w roku szkolnym 2005/2006 zobacz więcej >>

Analiza sprawdzianu klas VI a,b w roku szkolnym 2005/2006 zobacz więcej >>

Analiza porównawcza testów diagnozujących dla klasy IIIab od roku szkolnego 2002/2003 do 2005/2006
zobacz więcej >>

Analiza wyników egzaminu próbnego w części humanistycznej w klasach III a, b w roku szkolnym 2005/2006 zobacz więcej >>

Analiza sprawdzianu klas VI a,b w roku szkolnym 2004/2005 zobacz więcej >>

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005 (egzamin próbny i zewnętrzny)
zobacz więcej >>

Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego klas II a, b w roku szkolnym 2004/2005
(w części matematyczno-przyrodniczej) zobacz więcej >>

Analiza próbnego egzaminu gimnazjalnego klas II a, b w roku szkolnym 2004/2005
(w części humanistycznej) zobacz więcej >>

EFEKTY KSZTAŁCENIA zobacz więcej >>

 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar