RODZICE

Informacje


Wyniki mierzenia jakości pracy szkoły

Informacja o warunkach i sposobie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.

Regulamin stypendialny

Konwencja o Prawach Dziecka (omówienie)

 

 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar