RODZICE

Pomoc uczniom i rodzinie

Osoby i instytucje wspierające rodzinę:


Pedagog

Logopeda

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiatowye Centrum Pomocy Rodzinie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar