RODZICE

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
- Pan Janusz Sudoł - przewodniczący
- Pani Bożena Molawka - zastępca
- Pani Elżbieta Tofil - skarbnik
- Pani Aleksandra Krakowska - sekretarz

Komisja Rewizyjna :
- Pani Danuta Rak - przewodnicząca
- Pani Celestyna Pawelic
- Pan Eugeniusz Pałka


Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Pysznicy
 


         
Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar