ŚWIĘTO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
(16 października 2004r.)

Koncert w kościele parafialnym dedykowany Wiekiemu Rodakowi
Fragment ekspozycji w Sali Patrona
Jan Paweł II "spogląda"na swoich podopiecznych
Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gorczyca podczas ceremonii otwarcia Sali Patrona

W Zespole Szkół w Pysznicy świętowanie tego roku było wyjątkowe. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II obchodzi swoje święto 16 października każdego roku - w rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Jak cała Polska, 10 października świętowaliśmy IV Dzień Papieski - w tym roku pod hasłem "Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju". Tego dnia w kościele parafialnym po uroczystej Mszy Świętej młodzież szkolna dedykowała Wielkiemu Rodakowi uroczysty koncert słowno - muzyczny. Na długo zapamiętamy pokojowe myśli Jana Pawła II: "Nigdy więcej przemocy! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terroryzmu! Niech w imię Boga każda religia niesie na ziemi sprawiedliwość i pokój, przebaczenie i życie, miłość".

W ramach przygotowań do tych uroczystości dyrektor naszej szkoły podjął się organizacji IV Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Sandomierskiej. Przedmiotem konkursu było wykonanie znaku graficznego swojej szkoły, w którym należało połączyć symbolikę herbu papieskiego z elementami edukacyjnymi. Wszystkie prace plastyczne, wraz z podstawowymi informacjami o szkole, zostały umieszczone na stronie internetowej poświęconej diecezjalnym przeglądom www.pysznica.pl/diecezjalnyprzeglad/.

Jako członkowie Stowarzyszenia Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II tradycyjnie uczestniczyliśmy w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim pt. "Polska liryka religijna" ogłoszonym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II nr 23 w Rzeszowie. Nasza uczennica Ewa Maślach z kl. IV B otrzymała wyróżnienie za recytację wiersza "Co prosi o miłość" ks. Jana Twardowskiego. Interpretację poezji w wykonaniu laureatów zaprezentuje rzeszowskie radio "Via".


Główne obchody Święta Szkoły rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas której modliliśmy się o zdrowie dla naszego Patrona i długi pontyfikat. Ważnym momentem uroczystości był koncert chóru i zespołu instrumentalnego ilustrowany rozważaniami Jana Pawła II na temat pokoju.

Ofiarowaliśmy również naszemu drogiemu papieżowi Salę Patrona. Uroczystego otwarcia sali w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica Pana Józefa Gorczycy, Wójta Gminy Pysznica Pana Zygmunta Cholewińskiego, Zastępcy Wójta Pana Tadeusza Bąka, przedstawiciela Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Marii Różańskiej, a także radnych Rady Gminy i innych zaproszonych gości, dokonał dyrektor szkoły Władysław Szpunar, a poświęcił ją ks. proboszcz Jan Kłak.

W sali Patrona znajdują się piękne tablice eksponujące zdjęcia i ważne wydarzenia z życia papieża oraz ilustrujące działania szkoły w zakresie "Pracy z Patronem". Lekcje tutaj, zapewne będą niezapomnianym przeżyciem, a duch Patrona zobowiązywać będzie uczniów do szczególnych zachowań. Tradycyjnie tego dnia uczniowie klas pierwszych, poprzez uroczyste pasowanie zostali przyjęci do społeczności szkolnej noszącej imię Jana Pawła II.


Wszystkie te wydarzenia poprzedzone zostały konkursami zorganizowanymi dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Były to konkursy: "Wiedzy o Janie Pawle II" i plastyczny pod hasłem "Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju".

Już blisko 300 szkół w Polsce nosi imię Jana Pawła II, które tworzą jedną wielką rodzinę. 15 i 16 października odbył się w Licheniu XV Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Naszą szkołę reprezentowały dwie nauczycielki, które podzieliły się ze społecznością szkolną swoimi niezapomnianymi przeżyciami oraz przekazały ustalenia do dalszej pracy.

Nasze zaangażowanie w obchody Dnia Papieskiego to wyraz wielkiego przywiązania do postaci Patrona, który jest dla nas największym autorytetem. Życzymy sobie, aby jeszcze długo świętował razem z nami.

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar