"CO Z TYM ŚMIECIEM" oraz "BAŚNIOWY ŚWIAT NA SCENIE"
( 2 czerwca 2005r.)

Apel "Co z tym śmieciem" przygotowany przez gimnazjalistów
Uczniowie demonstrujacy poglądowe plakaty ekologiczne
"Baśniowy świat na scenie"
- inscenizacja pt.
"Królewna Śnieżka"
Aktorzy biorący udział
w inscenizacji

Edukację ekologiczną należy rozpocząć bardzo wcześnie , już w przedszkolu. Dziecko jest wtedy bardzo wrażliwe , posłuszne i jeszcze nie przywykło do sprzecznej z zasadami ekologii praktyki życia.

Dlatego też w ramach realizacji projektu "Co z tym śmieciem?" uczniowie gimnazjum w dniu 2 czerwca zaprosili do Domu Kultury w Pysznicy dzieci z klas I-III oraz przedszkolaków i przedstawili im apel na temat zbiórki i segregacji odpadów, głównie tych , które nadają się do powtórnego przetworzenia tzw. recyklingu.

Gimnazjaliści zachęcali dzieci do świadomego wyboru towarów w opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Dzieci dowiedziały sie, że nasze odpady zatruwają powietrze, którym oddychają, wodę którą piją i glebę na której rosną rośliny, które z kolei zjadają. Dzieci dowiedziały się również, o tym, że aby te odpady były jak najwartościowszym surowcem wtórnym należy je segregować we własnym gospodarstwie domowym. Najmłodsi poinformowani zostali również, że dokładne rozdzielanie odpadów odbywa się w Stacji Segregacji znajdującej się na terenie naszej gminy i zachęceni zostali do obejrzenia procesu sortowania w tym zakładzie.


Trwające kilka tygodni prace zaowocowały wspaniałą inscenizacją, która została wystawiona na scenie Domu Kultury w Pysznicy z Okazji Dnia Dziecka. Przedstawienie pt; "Królewna Śnieżka" spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, zaproszonych na tę inscenizację z okazji swojego święta.

"Królewna Śnieżka"
to przedsięwzięcie zorganizowane metodą projektu przez uczniów klas IV b i V b wraz z wychowawczyniami Anną Habigier i Justyną Stanowską.

Inscenizacja ta powstała w ramach projektu pt." Baśniowy świat na scenie", którego głównym celem było nie tylko rozwijanie zainteresowań teatralnych, muzycznych i poetyckich uczniów, ale również wyposażenie ich w podstawowe wiadomości na temat literatury baśniowej.

W związku z tym kilka pierwszych spotkań z uczniami, poświęconych zostało na zapoznanie się z tematyką baśniową. Uczniowie dogłębnie przeanalizowali utwory baśniowe różnych autorów i po wielu dyskusjach wybrali scenariusz Doroty Klus - Stańskiej pt; "Królewna Śnieżka". Oprócz wcielania się w postacie inscenizacji uczniowie mieli za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać kostiumy. Zajęło im to wiele czasu, jednak efekty ich twórczości były znakomite. Dużą inwencją twórczą wykazali się również uczniowie przy wykonywaniu dekoracji do inscenizacji. Efektem tych działań było nie tylko stworzenie pięknej dekoracji czy kostiumów ale również integracja uczniów z obu klas.

 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar