Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej "W Polsce bije Serce Świata"
/N. Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski


21 czerwca w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej "W Polsce bije serce świata" /N. Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski? organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dyrektor Władysław Szpunar z przedstawicielami społeczności
uczniowskiej podczas uroczystości wręczania nagród
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy w kategorii przedsięwzięcie, otrzymała wyróżnienie za scenariusz i organizację Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Sandomierskiej. W tej kategorii nagrodzono dwie szkoły z terenu województwa podkarpackiego. Nasza szkoła w wojewódzkich eliminacjach tego konkursu zdobyła I miejsce zobacz więcej>>.

Fragment listu gratulującego otrzymanego od Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej "W Polsce bije serce świata" /N.Davies/ - a czy Twoje serce bije dla Polski? Należy do tych szczególnych inicjatyw, które inspirują Społeczność Szkolną do zainteresowania się dziedzictwem kulturowym oraz włączenia wartości narodowo - patriotycznych we własną hierarchię wartości. Utwierdzanie własnej tożsamości, pamięci historycznej, tradycji niepodległości, solidarności i więzi narodowej jest ważnym zadaniem każdej szkoły, bo kształtowanie takich wartości jest niezbędne, aby dzisiejsi uczniowie mogli w przyszłości żyć i pracować jako świadomi i odpowiedzialni obywatele naszej Ojczyzny. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w Konkursie oraz gratuluję zdobycia wyróżnienia za pracę: Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży ze szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Sandomierskiej.

Wszystko, co dzisiaj zostanie uczynione w polskiej szkole, przyniesie wartościowe efekty dla młodych ludzi, jak i dla całej Polski.


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar