Jednolity strój uczniowski w Zespole Szkół w Pysznicy ( wrzesień 2007r. )

Jednolity strój
uczennicy szkoły podstawowej
Jednolity strój
ucznia szkoły podstawowej
Uczniowie szkoły podstawowej
w jednolitym stroju
Jednolity strój
uczennicy gimnazjum
Jednolity strój
ucznia gimnazjum
Uczniowie gimnazjum
w jednolitym stroju

3 września 2007 r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, uczniowie Zespołu Szkół w Pysznicy zaprezentowali się w oryginalnych mundurkach. Ta nowa jakość wyglądu uczniów pojawiła się zgodnie z Art. 64a. 1. Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz. 542).

Art. 64a. 1. brzmi: Na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju.

Szczegółowe zasady noszenia ustalonego w szkole mundurka oraz zasady zwolnienia z noszenia jednolitego stroju określa Statut szkoły podstawowej i Statut gimnazjum.

Zapis w Statucie szkoły podstawowej Zapis w Statucie gimnazjum


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar