Jednolity strój uczniowski w Zespole Szkół w Pysznicy

Jednolity strój
uczennicy szkoły podstawowej
Jednolity strój
ucznia szkoły podstawowej
Uczniowie szkoły podstawowej
w jednolitym stroju
Jednolity strój
uczennicy gimnazjum
Jednolity strój
ucznia gimnazjum
Uczniowie gimnazjum
w jednolitym stroju


Na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju.

Szczegółowe zasady noszenia ustalonego w szkole mundurka oraz zasady zwolnienia z noszenia jednolitego stroju określa Statut Zespołu Szkół.


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar