VII Międzydiecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II
POD PATRONATEM:
BISKUPA SANDOMIERSKIEGO ANDRZEJA DZIĘGI
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZYGMUNTA CHOLEWIŃSKIEGO
PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY MACIEJA KARASIŃSKIEGO
WÓJTA GMINY PYSZNICA TADEUSZA BĄKA
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY PYSZNICA JÓZEFA GORCZYCY

 


Regulamin konkursu zobacz >>

Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Pysznicy, od 2001 roku jest inicjatorem integracji szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej, poprzez organizację corocznego Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Przegląd stwarza szerokie możliwości w zakresie: propagowania pracy patriotyczno-wychowawczej opartej o wartości płynące z nauczania Jana Pawła II, w zakresie promowania talentów dzieci i młodzieży oraz wymiany doświadczeń między szkołami noszącymi imię Wielkiego Rodaka.
W tym roku szkolnym podjęliśmy się organizacji kolejnego przeglądu. Inspiracją do przemyśleń i twórczej pracy są słowa Jana Pawła II - "Nie lękajcie się ...", które wypowiedział do całego świata na początku drogi Wielkiego Pontyfikatu. W pracach plastycznych i literackich należy w sposób symboliczny wyrazić wołanie Ojca Świętego
"Nie lękajcie się ...".
- Nie lękajcie się podążać na szczyty z Janem Pawłem II.
- Nie lękajcie się być dobrymi Polakami.
- Nie lękajcie się otworzyć na potrzeby drugiego człowieka.
- Nie lękajcie się odpowiedzialnej młodości.
- Nie lękajcie się przeciwstawiać złu i agresji.
- Nie lękacie się być dobrymi ludźmi, gdyż człowieka mierzy się miarą serca.


Przegląd z roku na rok "przybiera na sile", wokół idei pracy z Patronem jednocząc coraz to szersze grono uczestników (w VI Diecezjalnym Przeglądzie Twórczości uczestniczyli uczniowie z 25 szkół).
Mając na uwadze zasięg terytorialny naszego przedsięwzięcia, od tego roku szkolnego pragniemy kolejny konkurs ogłosić jako VII Międzydiecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży. Mamy także zamiar poszerzyć grono uczestników, zapraszając do udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Więcej o przeglądzie zobacz >>

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar