MŁODZIEŻOWA RADA GMINY


Rada Gminy w Pysznicy postanowiła, aby lokalna młodzież aktywnie włączyła się w życie publiczne naszej gminy. Powstał pomysł, aby młodzież szkolna uczyła się samorządności i współdziałania w ramach Młodzieżowej Rady Gminy. Dlatego też, w naszej szkole 8 października 2007 roku odbyły się wybory do tej rady. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród uczniów i przebiegały następująco: uprawionych do głosowania było 107 uczniów, oddano 102 głosy; w tym 11 nieważnych.

Wyniki głosowania:
Joanna Burdzy - 18 głosów
Piotr Kapuściński - 18 głosów
Izabela Swara - 15 głosów
Dominika Sroka - 13 głosów
Paulina Kuziora - 9 głosów
Łukasz Jabłoński - 9 głosów
Paulina Cichoń - 6 głosów
Anna Portka - 3 głosy

Ze względu na jednakową ilość głosów uzyskanych przez Paulinę Kuziorę i Łukasza Jabłońskiego odbyło się dodatkowe głosowanie. Oto jego wyniki:
Paulina Kuziora - 56 głosów
Łukasz Jabłoński - 45 głosów

W Młodzieżowej Radzie Gminy
Gimnazjum Publiczne w Pysznicy reprezentować będą:
Joanna Burdzy
Piotr Kapuściński
Izabela Swara
Dominika Sroka
Paulina Kuziora

Młodzieżowa Rada Gminy została zaproszona na sesję Rady Gminy w Pysznicy, która odbędzie się 31 października 2007 r. Następne jej członkowie uczestniczyć będą w samodzielnych spotkaniach Rady Młodych. W skład Młodzieżowej Rady wchodzą gimnazjaliści z terenu gminy.


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar