"Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka". VII Dzień Papieski, 14 października 2007r.


UROCZYSTY KONCERT
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
 

VII Dzień Papieski w tym roku przebiegał pod hasłem "Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka". Jak każdego roku społeczność szkolna przygotowała na ten dzień program literacko - muzyczny, który został zaprezentowany dla społeczności lokalnej w kościele parafialnym w niedzielę 14 października. Program zawierał fragmenty przemówień i homilii Ojca Świętego Jana Pawła II świadczące o Jego zatroskaniu o godność każdego człowieka, poszanowanie życia od poczęcia, niesienie pomocy ludziom najbardziej potrzebującym i zagubionym we współczesnym świecie. Treści te ubogacone pięknem recytowanej poezji oraz muzyką i śpiewem przypomniały zgromadzonym, że musimy pamiętać o nauczaniu Ojca Świętego, a zwłaszcza starać się wprowadzać je w życie zgodnie ze słowami wykonanej przez młodzież piosenki " ...miłością żyć w zwykły szary dzień...".

Tego dnia młodzież szkolna włączyła się w zbiórkę ofiar na rzecz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która wspomaga kształcenie uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

14 października, w Kościele Parafialnym w Pysznicy uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione w konkursie "Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka".

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar