Czy rodzice mogą uchronić swoje dziecko przed narkotykami?Uczniowie klas II i III naszego gimnazjum uczestniczyli ostatnio w warsztatach profilaktycznych, które odbyły się w ośrodku Monar w Stalowej Woli. Warsztaty miały na celu kształtowanie postawy odpowiedzialnych wyborów w oparciu o uzyskaną podczas zajęć wiedzę dotyczącą zagrożeń a tym samym zapobieganie ryzyku wystąpienia uzależnień od środków psychoaktywnych.

A czy rodzice mogą uchronić swoje dziecko przed narkotykami?
Co prawda nie ma na to prostych i skutecznych recept, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi. Być rodzicami nastolatka nie jest łatwo, gdyż w tym okresie młodzież często darzy większym zaufaniem rówieśników, dziwnie się ubiera, słucha niezrozumiałej muzyki i w wielu sprawach się buntuje. Jednak, mimo to nastolatek potrzebuje miłości i obecności rodziców, poczucia zrozumienia i przyjaznej, bezpiecznej atmosfery w domu. Rodzice muszą pamiętać, że podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem jest rozmowa.

Dlatego Drogi Rodzicu:
- rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie i o wszystkim. Im częściej z nim rozmawiasz, tym lepiej poznajesz jego świat, łatwiej go rozumiesz i możesz skuteczniej mu doradzić,
- staraj się być blisko i znaleźć czas na rozmowę, gdy dziecko ma problem i czuje się bezradne. Wysłuchaj go spokojnie, pozwól mu się wygadać, wypłakać, wyzłościć. Okaż mu zrozumienie, nie bagatelizuj problemu. We wspólnej rozmowie razem znajdziecie rozwiązanie,
- stwarzaj warunki do luźnej rozmowy, wykorzystuj naturalne chwile przy posiłkach, spacerze, czy wspólnej pracy,
- nie wypytuj natarczywie czy podniesionym tonem głosu; nie krytykuj, nie ośmieszaj, szanuj to, że dziecko decyduje o tym, ile chce nam powiedzieć,
- obserwuj swoje dziecko i staraj się dostrzegać sygnały, że ma jakiś kłopot (zaczyna cię wtedy unikać, "kręci się" i czeka). Zainteresuj się przyjaźnie, pomóż nawiązać rozmowę,
- znajdź czas, gdy dziecko chce się podzielić swoim sukcesem, okaż wtedy swoje zadowolenie, pochwal, powiedz, jaki jesteś z niego dumny,
- opowiadaj o sobie, takie opowiadania zbliżają, nie przedstawiaj siebie zbyt kryształowo, powiedz, że także robiłeś błędy i uczyłeś się, jak podejmować trudne decyzje,
- rozmawiaj na każdy temat, nie unikaj tematów tabu, bądź raczej doradcą niż ekspertem.

Ponadto ustal z dzieckiem jasną zasadę dotyczącą picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków np: "Nie zgadzamy się, żebyś pił/a alkohol pod jakąkolwiek postacią....." Powiedz, że zakaz ten dotyczy spraw bardzo istotnych - zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, a wynika on z twojej troski i miłości do dziecka. Poinformuj także, jakie będą konsekwencje złamania tej zasady.Wytłumacz, jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu, paleniem czy próbowaniem narkotyków.

Poznaj przyjaciół i kolegów dziecka, pamiętaj, że w tym wieku koledzy często mają duży wpływ. Podsuń pomysły, jak sobie radzić z presją rówieśników namawiających. Sam bądź dobrym przykładem, postępuj tak, by być wiarygodnym. Bądź zawsze konsekwentny, aby dziecko wiedziało, że ustalone przez ciebie normy muszą być respektowane. Poszerz swoją wiedzę na temat narkotyków, łatwiej przekonasz dziecko o ich szkodliwości.

Warto więc przeczytać:
Ralph I. Lopez ,,Twój nastolatek - zdrowie i dobre samopoczucie"
Ruth Maxwell ,,Dzieci, Alkohol, Narkotyki"
T. Dmoff, S. Carter ,,Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki"

strony internetowe: www.narkomania.org.pl - www.niepal.pl


radzi Pedagog SzkolnyGdzie można szukać pomocy?
MONAR Stalowa Wola, ul. Hutnicza 8, tel. 0(15) 8427960
KARAN Stowarzyszenie Katolickie Ruch Antynarkotyczny oddział w Rzeszowie, tel. 0(17)8621314
TELEFON ZAUFANIA lokalny 0800 702 888
OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA 0801 199 990
NARKOMANIA - Pomoc rodzinie, tel. 0801 10 96 96


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar