"Kim będę"
(warsztaty zawodoznawcze)

W dniach 5 i 12 listopada 2007r. dla uczniów kl. III a i III b gimnazjum zostały przeprowadzone warsztaty zawodoznawcze pt. "Kim będę". Warsztaty prowadziła Barbara Czyż - doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.

Celem warsztatów było:
- wstępne przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji zawodowej i szkolnej,
- zapoznanie uczniów z czynnikami warunkującymi trafną decyzję zawodową i szkolną,
- poznanie swoich mocnych stron,
- inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania swojej kariery zawodowej.
Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi - uczniowie dyskutowali, pracowali w grupach, dwójkach, indywidualnie, wypełnili również ankietę zainteresowań zawodowych.

Odkrywanie swojego powołania, wybór właściwej ścieżki edukacyjnej i przyszłego zawodu, to zadania trudne i życiowo bardzo ważne. Potrzebne jest poradnictwo zawodowe, które ułatwi podjęcie trafnej decyzji dotyczącej dalszej drogi życiowej, wyboru zawodu. Poradnictwo zawodowe winno być prowadzone w domu rodzinnym, w szkole przez nauczycieli-wychowawców, pedagogów, nauczycieli przedsiębiorczości i WOS-u, przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W ramach prowadzonego poradnictwa zawodowego młodzi ludzie lepiej poznają siebie, swoje zdolności, umiejętności, zainteresowania, swoje możliwości intelektualne i osobowościowe, stan zdrowia, a także ograniczenia i przeciwwskazania. Mogą zdobyć informacje o różnych zawodach, o możliwościach zatrudnienia, o walorach materialnych i duchowych pracy, nauczyć się planować swój rozwój zawodowy. Trzeba wiedzieć, co się chce w życiu robić. Za parę lat dzisiejsi gimnazjaliści będą podejmować pierwszą pracę zawodową i wtedy okaże się, czy są dobrze przygotowani do zawodu i do wejścia na rynek pracy. Prawdopodobnie będę musieli kilkakrotnie zmieniać miejsce pracy i zawód w ciągu całego życia zawodowego. Pierwsza decyzja i ewentualnie następne w sprawie wyboru zawodu muszą być przemyślane, podejmowane świadomie i z poczuciem wielkiej odpowiedzialności.

ZAPRASZAM
:
- uczniów, którzy chcieliby jeszcze porozmawiać o swoich decyzjach zawodowych, poznać lepiej siebie, znaleźć informację o zawodach i szkołach
- rodziców, którzy chcieliby pomóc swoim dzieciom w podjęciu tej ważnej decyzji
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli ul. Okulickiego 12, pokój nr 5
Na spotkanie w poradni należy umówić się telefonicznie lub przez Internet
tel. (015) 842 18 31
e-mail doradcaporadnia@interia.pl

 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar