KALENDARIUM:

25 lutego 1999r. Rada Gminy w Pysznicy podjęła uchwałę w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy imienia Jana Pawła II.
12 czerwca 1999r. na sandomierskich błoniach, podczas uroczystej Mszy Świętej Jan Paweł II poświęcił tablicę upamiętniającą nadanie szkole imienia.
19 czerwca 1999r. ówczesny Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej J.E. Ks. Biskup Wacław Świerzawski odsłonił tablicę poświęconą Patronowi.

Harmonogram obchodów Jubileuszu 10-lecia nadania Publicznej Szkole Podstawowej
w Pysznicy imienia Jana Pawła II

W okresie poprzedzającym obchody Jubileuszu 10-lecia:

  • Rozpoczęcie procedury nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Pysznicy.
  • Opracowanie i umieszczenie na fasadzie budynku szkoły informacji wizualnej dotyczącej rocznicy nadania imienia.
  • Opracowanie i zamieszczenie na szkolnej stronie internetowej informacji
    o rozpoczętych i zaplanowanych działaniach związanych z obchodami Jubileuszu 10-lecia.
  • Opracowanie regulaminów konkursów.
  • Opracowanie harmonogramu działań i przydział czynności.
Lp. Data
Uroczystości, przedsięwzięcia, konkursy
1. 25. 02. 2009 r.
Msza Święta dziękczynna za 10 lat Patronowania i przewodnictwa w procesie kształtowania osobowości, serc i umysłów młodego pokolenia.
Uroczysty apel oraz złożenie kwiatów pod tablicą Patrona i zapalenie zniczy przed obeliskiem upamiętniającym I rocznicę śmierci Ojca Świętego. Ogłoszenie regulaminów szkolnych konkursów poświęconych Patronowi
i zaprezentowanie harmonogramu świętowania rocznicy
2. Od 25. 02. 2009 r.
do 13. 03. 2009 r.
Indywidualna praca uczniów pod kierunkiem nauczycieli zgodnie z założeniami regulaminu konkursu plastyczno-literackiego pt. „Przesłanie i autorytet”.
3. Od 25. 02. 2009 r.
do 29. 05. 2009 r.
Opracowanie „Kroniki Pracy z Patronem w latach 1999-2009” (wersja do wydruku oraz wersja html. do publikacji na stronie internetowej).
4. Od 25. 02. 2009 r.
do 05. 06. 2009 r.
Praca w zespołach klasowych zgodnie z regulaminem konkursu na najciekawszą lekcję wychowawczą poświęconą Ojcu Świętemu.
5. Od 25. 02. 2009 r.
do 19. 06. 2009 r.
Kontynuacja spotkań i działań (zgodnie z procedurą nadania szkole imienia), w celu opracowania właściwych dokumentów, koniecznych do przekazania stosownym organom.
6. Od 16. 03. 2009 r.
do 31. 03. 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-literackiego „Przesłanie i autorytet”, przygotowanie wystawy pokonkursowej.
Przygotowanie antologii prac plastycznych i literackich „Przesłanie i autorytet” do wydruku i publikacji na stronie internetowej.
7. 02. 04. 2009 r.
Msza Święta w intencji Wielkiego Rodaka w czwartą rocznicę odejścia do Domu Ojca.
Uroczysty apel oraz złożenie kwiatów pod tablicą Patrona i zapalenie zniczy przed obeliskiem.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
Zasadzenie 10 dębów symbolizujących 10 lecie pracy z Patronem.
8. Od 01. 06. 2009 r.
do 05. 06. 2009 r.
Wydruk „Kroniki Pracy z Patronem w latach 1999-2009” oraz publikacja na stronie internetowej.
9. 12. 06. 2009 r.
Uroczysty apel z okazji 10-lecia poświęcenia tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia, którą to poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty apostolskiej w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku.
Uczestnictwo społeczności szkolnej w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej u stóp pomnika Jana Pawła II w Sandomierzu, w 10 rocznicę pobytu Ojca Świętego na ziemi sandomierskiej.
10.

16. 06. 2009 r.

Uroczysta wieczornica poświęcona Patronowi „Z miłości do Ciebie” z udziałem społeczności szkolnej, przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, radnych Rady Gminy Pysznica, rodziców, emerytowanych pracowników szkoły, sponsorów oraz zaproszonych gości.
Prezentacja „Kroniki Pracy z Patronem w latach 1999-2009” w wersji elektronicznej.
Wystawa prac plastycznych „Przesłanie i autorytet” oraz archiwalnych prac z różnych konkursów poświęconych Patronowi.
11. 19. 06. 2009 r.
Msza Święta na zakończenie obchodów rocznicy nadania szkole imienia, rocznicy odsłonięcia tablicy przez ówczesnego Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej J.E. Ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego oraz zakończenia roku szkolnego.
Uroczysty apel przed frontonem szkoły, wręczenie nagród za udział w konkursie na najciekawszą lekcję wychowawczą poświęconą Ojcu Świętemu, złożenie kwiatów pod tablicą Patrona i zapalenie zniczy przed obeliskiem, odśpiewanie „Barki”, zakończenie roku szkolnego 2008/2009.

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego pt. „Przesłanie i autorytet” więcej >>

Regulamin konkursu na najciekawszą lekcję wychowawczą poświęconą Ojcu Świętemu więcej >>
 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar