Konkurs na najciekawszą lekcję wychowawczą poświęconą
Wychowawcy młodych - Janowi Pawłowi II

W konkursie udział wezmą wszystkie zespoły klasowe wraz z wychowawcami
w następujących kategoriach wiekowych:

klasy I – III,
klasy IV –VI,
klasy gimnazjalne.

W okresie od 25 lutego do 22 maja 2009 r. w poszczególnych klasach należy przeprowadzić cykl lekcji wychowawczych (5 bloków tematycznych) poświęconych Ojcu Świętemu:

1. Młodość Jana Pawła II.
2. Powołanie (lata okupacji, teatr, praca, seminarium).
3. Autorytet (duszpasterz młodych, wykładowca, biskup).
4. Wielki Pontyfikat pielgrzyma z Polski.
5. Przesłanie (nauczanie słowem, czynem, cierpieniem).

Każdą przeprowadzoną przez wychowawcę lub zespół klasowy lekcję, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela powinni udokumentować w następującej formie:

- historyjki obrazkowej w wersji rysunkowej lub malarskiej z narracją w dowolnej formie  (uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej),
- opowiadania (uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej),
- prezentacji multimedialnej (uczniowie gimnazjum).

Po zakończeniu całego cyklu (od 25 maja do 5 czerwca) wychowawcy w każdej klasie wybiorą 5 najciekawszych opracowań (po 1 z danego bloku tematycznego) oraz dołączą do nich scenariusze lekcji. Wybrane przez wychowawcę prace reprezentować będą klasę w konkursie.

Opracowania konkursowe należy dostarczyć do dyrektora szkoły do 05. 06. 2009 r.

Nagroda za najlepszy scenariusz wraz z opracowaniami przyznana zostanie
w każdej kategorii.

 

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar