„Płomień miłości, wdzięczności i pamięci” w czwartą rocznicę odejścia Ojca Świętego

 
 
Ceremonia zasadzenia 10 dębów symbolizujących 10-lecie pracy z Patronem
 
 
  Nagrody i wyróżnienia w konkursie plastyczno-literackim więcej >>  

  Antologia prac plastycznych i literackichPrzesłanie i Autorytet” więcej >>  
   
 

Uczniowie naszej szkoły w szczególny sposób uczcili IV rocznicę śmierci Jana Pawła II. Był to dla nich dzień zadumy i duchowej łączności z Ojcem Świętym. Uroczystość, w której udział wzięła cała społeczność szkolna, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Pysznicy rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną w intencji Wielkiego Rodaka. Po Mszy Świętej, przed frontonem szkoły zaprezentowany został program słowno-muzyczny, którego mottem stały się znamienite słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Scenariusz opracowała nasza absolwentka, która tym samym uzmysłowiła nam potrzebę ciągłego wzrastania z Patronem oraz głęboki sens budowania fundamentów pod przyszłe życie młodych pokoleń, w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Następnie uczniowie zapalili znicze przed obeliskiem upamiętniającym I rocznicę śmierci Ojca Świętego i złożyli kwiaty pod tablicą Patrona.

Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie przez dyrektora szkoły konkursu plastyczno-literackiego „Przesłanie i Autorytet”. Swoją twórczością młodzi artyści udowodnili, iż Jan Paweł II wciąż żyje w ich sercach. Uczniowie wspominali Papieża Polaka dziękując Mu za Jego naukę, miłość i zrozumienie. Podkreślali, że Ojciec Święty był i zawsze pozostanie dla nich wielkim autorytetem o niezwykłej osobowości. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zamieszczone w Antologii prac plastycznych i literackich wydanej dla uczczenia IV rocznicy odejścia Wielkiego Rodaka do Domu Ojca.

Ważnym akcentem na zakończenie uroczystości, była ceremonia zasadzenia 10 dębów symbolizujących 10-lecie pracy z Patronem. Zaszczytu tego dostąpili: Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca, Ks. Proboszcz Jan Kłak, wieloletnia dyrektor szkoły Ludwika Błażejowicz, która rozpoczęła i przez wiele lat kształtowała dzieło pracy z Patronem, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy Władysław Szpunar, przedstawiciele grona pedagogicznego i pracowników szkoły, a także uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rocznicowa uroczystość skłoniła wszystkich do zadumy i refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Była jednocześnie próbą odpowiedzi na pytania: Co dzieje się z ojczyzną największego Polaka i jego rodakami? Jaki trwały ślad pozostawił pontyfikat Jana Pawła II? Co zmieniło się w naszym życiu i co zrobiliśmy, by cud otwarcia ludzkich serc dla drugiego człowieka, jaki przeżywaliśmy przed czterema laty trwał i przynosił owoce?

 
JUBILEUSZ 10-LECIA
nadania Publicznej Szkole
Podstawowej w Pysznicy
IMIENIA JANA PAWŁA II
Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar