FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI

 

 

 

 

 


16 czerwca 2009 roku w przeddzień 10 rocznicy odsłonięcia tablicy upamiętniającej  nadania szkole podstawowej zaszczytnego imienia  Jana Pawła II, w Zespole Szkół w Pysznicy odbyła się uroczysta wieczornica. Uroczystości rocznicowe zostały połączone ze Świętem Rodziny.

Od  dziesięciu lat należymy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Noszących Imię Jana Pawła II oraz stanowimy swoistą  rodzinę, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. W związku z tym w jubileuszowej wieczornicy uczestniczyli uczniowie, rodzice, absolwenci, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, radni Rady Gminy Pysznica, nauczyciele, emerytowani pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, którzy przez wiele lat swoją pracą i osobistym poświęceniem wspierali pracę szkoły.

Młodzież szkolna oddała hołd Ojcu Świętemu przedstawiając montaż słowno – muzyczny „Z miłości do Ciebie”, w którym zostały przypomniane najważniejsze fakty z życia Wielkiego Polaka oraz ukazany szacunek Ojca Świętego do Ojczyzny i do tradycyjnego wychowania w duchu katolickim, który wyniósł z wadowickiego domu rodzinnego. Wieczornicę uświetniły tańce, słowa i śpiewy dzieci młodzieży szkolnej oraz wspaniałe interpretacje słowno-muzyczne w wykonaniu absolwentów. Blasku całości dodała wymowna, pełna symbolicznych obrazów prezentacja multimedialna. Dyrektor szkoły Władysław Szpunar zaprezentował Kronikę pracy z Patronem w latach 1999 – 2009, która została opracowana i wydana dla upamiętnienia wszelkich działań związanych z pracą wychowawczą opartą na nauczaniu i autorytecie Jana Pawła II. Dyrektor podkreślił, że to dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zrozumieniu i życzliwości władz samorządowych mogło dokonać się to wieloletnie dzieło „wędrowania po ścieżkach wydeptanych” przez Wielkiego Rodaka. Szczególnie ciepłe słowa wdzięczności i uznania skierował do Pani Ludwiki Błażejowicz, która pełniąc przez wiele lat funkcję dyrektora szkoły sprawiła, iż Jan Paweł II stał się Patronem tej szkoły i na stałe „zagościł” w jej murach.

Wieczornica była także okazją do złożenia podziękowań rodzicom za trud wychowania. Najmłodsi uczniowie przygotowali na tę okazję piękny dar dla mamy i taty. Wyrazem ich wdzięczności, były kwieciste słoneczka z wizerunkiem Ojca Świętego ozdobione serduszkami symbolizującymi zjednoczenie domu rodzinnego z Patronem i społecznością szkolną.

Bardzo miłym akcentem uroczystości było wystąpienie absolwentów szkoły, którzy wyrażając wdzięczność za dar Patrona,złożyli serdeczne podziękowania dyrekcji i nauczycielom za to, że wspólnie z rodzicami byli dla nich najlepszymi przewodnikami na drodze życia.

Na zakończenie wizytator Kuratorium Oświaty Pani Elżbieta Gołąbek, cytując Ojca Świętego „ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, zachęcała młodzież, aby w dalszym ciągu odważnie kroczyła drogą wskazaną przez  Patrona szkoły. Specjalne życzenia i gratulacje dla całej społeczności szkolnej z okazji Jubileuszu 10-lecia oraz Święta Rodziny przesłał Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa prac plastycznych „Przesłanie i autorytet” oraz archiwalnych prac (od 1998 r.) z różnych konkursów poświęconych Patronowi, mających na celu przybliżenie uczniom Jego osoby i nauczania. 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar