11 października 2009r. obchodzony był w Polsce IX Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wolności”. Na ten dzień społeczność szkolna przygotowała program artystyczny, który został zaprezentowany w kościele parafialnym. Myślą przewodnią części artystycznej była WOLNOŚĆ jako poszanowanie praw drugiego człowieka, dokonywanie przez młodzież odpowiedzialnych wyborów, dążenie do lepszego jutra zbudowanego na właściwych relacjach międzyludzkich. Znalazły się w niej fragmenty przemówień i homilii Jana Pawła II, wiersze i piosenki związane z tematyką Dnia Papieskiego. Całość została wzbogacona prezentacją multimedialną korespondującą z przedstawionymi treściami oraz Osobą Patrona szkoły.
Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w Szkolnym Konkursie „Jan Paweł II – Papież Wolności”.

W tym dniu młodzież szkolna włączyła się w zbiórkę ofiar na rzecz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która wspomaga kształcenie uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.


 
 

 

 

 

 
 

Nagrodzone i wyróżnione prace w SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM zorganizowanym z okazji
IX OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PAPIESKIEGO JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ WOLNOŚCI
zobacz więcej >>Nagrody i wyróżnienia przyznane w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II zobacz więcej >>


 
Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar