26 listopada 2009r. po raz kolejny szkoła w Pysznicy gościła uczestników Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II. W bieżącym roku szkolnym miał on szczególny charakter ze względu na to, iż uroczystości związane z finałem przeglądu zbiegły się w czasie z otwarciem nowego obiektu sportowego będącego częścią Zespołu Szkół w Pysznicy.
„Barwy ziemi ojczystej” to hasło przewodnie tegorocznego przeglądu, którego honorowy patronat objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. W ramach przeglądu został zorganizowany konkurs plastyczny i literacki. Barwy ziemi ojczystej, temat przewodni konkursu to wyrażony słowem i barwą patriotyzm, który zaprezentowali uczniowie z 43 szkół z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz ze Słowacji.
 
 


 
 
     
     
 
     
     
 
     
     

 


Uczniowie w pracach plastycznych i literackich przedstawiali patriotyzm w następujących formach:
- Mała ojczyzna w niepowtarzalnych zakątkach wyrażona barwą i przenośnią
- Symbole związane z miejscem „naszego pielgrzymowania”
- Miejsca znane i nieznane ubogacone dziedzictwem tradycji i historii
- Regionalne tradycje, zwyczaje i obrzędy
- Przesłanie Wielkiego Rodaka pozostawione tu na tej ziemi, aby wzrastało w ludzkich sercach i umysłach
-Wtopiona w polski krajobraz architektura sakralna, kapliczki i krzyże przydrożne–jako świadkowie narodowego ducha i przywiązania do chrześcijańskich korzeni.
Na konkurs wpłynęło 345 prac plastycznych i 125 utworów literackich. Kompozycje plastyczne ocenił artysta, plastyk Józef Sroka, natomiast utwory poetyckie – Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Kultury, poeta Ks. dr Marian Balicki. Artystycznym plonem tego przedsięwzięcia jest antologia prac plastycznych i literackich „Barwy ziemi ojczystej” zawierająca nagrodzone i wyróżnione prace. Jest to pędzlem i piórem tworzona wielobarwna wizja współczesnego patriotyzmu. Antologia sfinansowana została ze środków Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, które pozyskane zostały w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny”.

Wspólne świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. kanonik dr Jan Biedroń, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Uroczystości wieńczące finał Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży miały miejsce w nowej hali sportowej Zespołu Szkół w Pysznicy. Ceremonię otwarcia hali sportowej rozpoczął Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Sekretarz Województwa Podkarpackiego Maria Ragan, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Wójt Gminy Pysznica Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Józef Gorczyca, Przewodniczący Rady Rodziców Janusz Sudoł, Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy Władysław Szpunar, Dyrektor pysznickiej szkoły (w latach 1984-2003) Ludwika Błażejowicz, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Madej. Nowy obiekt sportowy poświęcił Ks. kanonik Jan Biedroń.

Finał IX Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół noszących Imię Jana Pawła II został otwarty przez dyrektora Zespołu Szkół w Pysznicy Władysława Szpunara. Zaproszeni goście wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez pysznicką młodzież, która śpiewem i słowem zilustrowała barwy ziemi ojczystej. Po zakończeniu występu miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród jego uczestnikom. Piękną tradycją stało się już wręczanie antologii zaproszonym gościom, sponsorom, dyrektorom szkół, opiekunom artystycznym, oraz uczestnikom przeglądu, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę.

Wzruszającym akcentem tej uroczystości był moment wręczania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, byłej, długoletniej Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy Ludwice Błażejowicz. W imieniu Ministra Edukacji Narodowej medal wręczył Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro.
Uroczystości związane z finałem przeglądu zakończyły się zwiedzaniem pokonkursowej wystawy i spotkaniem integracyjnym zaproszonych gości oraz laureatów przeglądu.

Anna Habigier


 
  Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczestników przeglądu zobacz >>

 
Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar