Zimowe ferie 2010 r.
Warsztaty Języka Migowego
 
 
"Lud żyjący w sercu własnej mowy pozostaje poprzez pokolenia tajemnicą myśli nieprzejrzanej do końca."
/Jan Paweł II/

 


Warsztaty Języka Migowego to nie tylko zdobycie podstawowych sprawności posługiwania się językiem migowym, ale przede wszystkim wykorzystanie tych umiejętności w porozumiewaniu się z osobami głuchoniemymi. Dlatego też w przedsięwzięcie zorganizowane dla dzieci, młodzieży oraz starszych w Zespole Szkół Pysznica przy współpracy Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy zaangażowały się osoby na co dzień posługujące się językiem migowym zrzeszone w Polskim Związku Głuchych o/ Stalowa Wola. Trzydniowe spotkania słyszących z osobami „ze świata ciszy”, kilkanaście godzin pracy w przyswajaniu znaków języka migowego oraz ćwiczeń praktycznych w prowadzeniu prostych rozmów z głuchoniemymi, „wejście” w ich świat, otwarły nowe horyzonty zarówno dla osób słyszących, jak również z uszkodzonym słuchem.

Ks. Stanisław Gurba


 
 

Warsztaty Języka Migowego


zobacz więcej >>
 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar